Лист про кліматоохоронну політику в Україні, надісланий до Міжнародного валютного фонду, Європейського банку реконструкції та розвитку, Представництва Європейської комісії, Європейського інвестеційного банку та Світового банку – Екоклуб – природоохоронна громадська організація

Лист про кліматоохоронну політику в Україні, надісланий до Міжнародного валютного фонду, Європейського банку реконструкції та розвитку, Представництва Європейської комісії, Європейського інвестеційного банку та Світового банку

Ми пишемо, щоб висловити наше ставлення до України в переговорах зі Світовим банком. Ми вважаємо, що реформи в енергетичному і транспортному секторах, пов’язаних зі зміною клімату, є узгодженою з цілями, що Світовий банк пропонує Україні.

Український Уряд досі демонструє відсутність конструктивної позиції на міжнародних переговорах ООН зі зміни клімату. Оголошена Національним агентством екологічних інвестицій (НАЕІ) ціль при асоціації за Копенгагенським Акордом фактично означає ріст рівня викидів парникових газів на 70% від сьогоднішнього рівня до 2020 року. Такий ріст не може бути досягнений навіть за найоптимістичнішими прогнозами розвитку української економіки. Тому Україна лише створює собі резерв із квот на викиди, яким можна було б торгувати у майбутньому, оскільки відомо, що саме таку позицію відстоює Україна під час переговорного процесу.

Позиція НАЕІ не відповідає висновкам та рекомендаціям Міждержавної групи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК) про необхідність зменшення викидів парникових газів для країн Додатку 1 до Кіотського протоколу на щонайменше на 40% від 1990 року до 2020 року з метою уникнути катастрофічно небезпечного підвищення глобальної температури на 2С у порівнянні з доіндустріальною епохою.

Відсутність обгрунтованих та відповідальних ц1лей зі зниження викидів парникових газів робить можливою практику з субсидування та перехресного субсидування у українській енергетиці.

Іншою проблемою енергетики є вкрай недосконале законодавство у сенсі стимулювання енергоефективності. В Україні постановою Кабміну прямо заборонено включати в тариф на теплопостачання всі пов’язані витрати, проведення заходів з підвищення енергоефективності у житлових та комерційних будівлях вкрай проблематичне з правової та фінансової точок зору. Тому реальної картини про енергоспоживання у непромисловому секторі економіки просто не існує.

Наша країна отримала кошти за Схемою зелених інвестицій. Відкритий конкурс заявок та прозора схема відбору проектів мали би бути обов’язковими умовами Схеми Зелених Інвестицій. Але у нас відсутнє прозоре використання коштів, отриманих Україною від продажу квот Японії та Іспанії.

Враховуючи вищенаведене РГ ПЗК вважає, що фінансова допомога нашій країні може виділятись лише за умови виконання наступних вимог:

 1. Українській Уряд повинен взяти на себе кліматоохоронні зобов’язання на основі висновків та рекомендацій Міждержавної групи експертів зі зміни клімату. РГ ПЗК вважає, що такі зобов’язання можуть звучати як «стабілізація існуючого рівня викидів парникових газів до 2020 року з наступним їх зниженням».
 2. Уряд повинен виконати умову прозорості використання Схеми зелених інвестицій
 3. Україна повинна змінити своє законодавство в енергетичній сфері відповідно до європейських норм. Першочерговими повинні бути наступні завдання:
  1. ліквідація субсидій «брудній» енергетиці
  2. обов’язковість лічильників тепла та води для кінцевих споживачів
  3. створення стимулів з впровадження ЕЕ у бюджетній сфері та у комунальній енергетиці
  4. широка інформаційна кампанія про ЕЕ
 4. Пільги малозабезпеченим людям повинні бути монетаризовані для того, щоб покращити їх життя

Ми переконані, що виділення міжнародної фінансової допомоги або кредитів повинно здійснюватись за умови вирішенні наведених проблем. Це змусить Уряд набагато ефективніше працювати над зниженням енергозатратності економіки, що, у кінцевому рахунку, означатиме набагато ефективніше використання коштів міжнародної допомоги та впровадження дієвих заходів зі зниження викидів парникових газів.

Щиро сподіваюсь на Вашу підтримку та небайдужу позицію,
Голова Робочої Групи з питань зміни клімату Мартинюк Андрій

Довідково: Робоча Група неурядових українських організації з питань зміни клімату (РГ НУО ПЗК), у складі 22 легалізованих екологічних організацій України. Головним напрямом нашої роботи є сприяння збереженню клімату на планеті через активну участь у вироблені та реалізації кліматоохоронної політики України та освіту населення. З нашою діяльністю можна ознайомитися на сайті www.climategroup.org.ua.