Проект постанови КМУ про ртутовмісні лампи. – Екоклуб – природоохоронна громадська організація

Проект постанови КМУ про ртутовмісні лампи.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 2012 р. Київ
Деякі питання збирання, видалення, знешкодження та утилізації відходів, що містять ртуть та її сполуки

Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

  1. Погодитися з пропозицією Міністерства екології та природних ресурсів щодо визначення Міністерством за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі мінімального розміру плати за послуги з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відходів, що містять ртуть та її сполуки.
  2. Установити, що підприємства, установи та організації всіх форм власності, що виробляють або імпортують для вільного використання продукцію, що містить ртуть та її сполуки, за кодами товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД 8539219200, 8539219800, 8539229010, 8539299200, 8539299800, 8539311000, 8539319000, 8539321000, 8539329000, 8539410000, 8539491000, 8506301000, 8506303000, 8506309000, внаслідок використання яких утворюються відходи, що містять ртуть та її сполуки, зобов’язані самостійно відповідно до законодавства забезпечити збирання, видалення, знешкодження та утилізацію відходів, що містять ртуть та її сполуки, або укласти договори про виконання робіт з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відходів, що містять ртуть та її сполуки, з урахуванням встановленого мінімального розміру плати за послуги з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відходів, що містять ртуть та її сполуки, з уповноваженим підприємством, що належить до сфери управління Міністерства екології та природних ресурсів, або іншими суб’єктами господарювання, що мають відповідну ліцензію.
  3. Міністерству екології та природних ресурсів разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Державною митною службою затвердити у місячний строк порядок збирання, видалення, знешкодження та утилізації відходів, що містять ртуть та її сполуки.
  4. Державній митній службі подавати щомісяця Міністерству екології та природних ресурсів і Державній екологічній інспекції інформацію про митне оформлення для вільного використання товарів за кодами товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД, визначеними пунктом 2 цієї постанови (крім товарів гуманітарної і технічної допомоги), з метою здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, які виробляють в Україні продукцію, що містить ртуть та її сполуки, або імпортують їх, вимог цієї постанови.
  5. Міністерству екології та природних ресурсів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям у межах визначених законодавством повноважень сприяти залученню інвестицій в розвиток системи збирання, видалення, знешкодження та утилізації відходів, що містять ртуть та її сполуки, у регіонах, створення відповідних потужностей і впровадження новітніх технологій поводження з відходами, що містять ртуть та її сполуки.
  6. Міністерству екології та природних ресурсів та Державній екологічній інспекції забезпечити контроль за дотриманням зазначеними в пункті 2 цієї постанови підприємствами, установами та організаціями вимог цієї постанови шляхом проведення системного аналізу стану справ, пов’язаних із збиранням, видаленням, знешкодженням та утилізацією відходів, що містять ртуть та її сполуки.

Прем’єр-міністр України: М. АЗАРОВ