Стосовно екологічної експертизи добудови ХАЕС 3,4 – Екоклуб – природоохоронна громадська організація

Стосовно екологічної експертизи добудови ХАЕС 3,4

Україна, Рівне
вул. Відінська, 39, кім.310 А/с № 73,
Рівне – 33023 тел/факс: (0363) 237024
e-mail: office@ecoclubrivne.org
www.ecoclubrivne.org
вих. № 19 від 05.04.2011р.
Голові державної інспекції
ядерного регулювання України
пані Олені Миколайчук

Інформаційний запит

Міська молодіжна громадська організація «Екоклуб», м. Рівне, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 року №3038-VI та внесенням змін в інші закони й відміною Закону України «Про планування і забудову територій» просить надати пояснення з приводу чинного регулювання в сфері проектування та будівництва ядерних об’єктів, а саме:

  1. Підготовка матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище здійснювалась відповідно до вимог, що містяться в Державних будівельних нормах України ДБН А.2.2-1-2003 «Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд», що забезпечували виконання старого Закону України «Про планування і забудову територій». В ст. 31 нового Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» також передбачено, що до проектної документації на будівництво об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, а також об’єктів, які підлягають оцінці впливу на навколишнє природне середовище у транскордонному контексті, додається оцінка існуючого чи передбачуваного впливу на стан навколишнього природного середовища. Нас цікавить чи були внесені у зв’язку з прийняттям Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» якісь зміни до вимог підготовки матеріалів ОВНС чи залишилися чинними ті вимоги, що містяться в ДБН А.2.2-1-2003?Які ще нормативно-правові акти містять положення щодо підготовки матеріалів ОВНС, вимоги яких треба враховувати при підготовці матеріалів ОВНС в процесі проектування та будівництва ядерних об’єктів?
  2. Згідно із ч. 3 ст. 13. Закону Украни «Про екологічну експертизу» від 09 лютого 1995 р. № 45/95-ВР здійснення державної екологічної експертизи є обов’язковим для видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, визначених у Переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 р. № 554. Новий закон в сфері будівництва вносить зміни до законодавства та відміняє положення Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та Закону України «Про екологічну експертизу» щодо обов’язковості екологічної експертизи у процесі законотворчої, інвестиційної, управлінської, господарської та іншої діяльності, що впливає на стан навколишнього природного середовища, вилучивши з переліку об’єктів екологічної експертизи техніко-економічні обґрунтування і розрахунки, проекти на будівництво і реконструкцію (розширення, технічне переозброєння) підприємств та інших об’єктів, що можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища та встановлює, що експертиза проектів будівництва здійснюється відповідно до ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». В Законі України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» також передбачено зміни в порядку проведення експертизи проектів будівництва, а саме проведення останньої відповідно до статті 31 нового Закону. Просимо пояснити чи означають такі зміни до законодавства, що державну екологічну експертизу проектів будівництва ядерних об’єктів відмінено взагалі та чи експлуатуюча організація, яка планує будівництво ядерного об’єкта, не повинна отримати позитивний висновок державної екологічної експертизи на техніко-економічні обґрунтування і розрахунки та/або на проект будівництва такого об’єкту ? Чи наразі передбачено в законодавстві порядок здійснення експертизи техніко-економічних обґрунтувань і розрахунків та/або проектів будівництва ядерних об’єктів?
  3. Чи відноситься розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС до сфери регулювання Закону України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» від 8 вересня 2005 р. № 2861-IV? Якщо так, то чи зобов’язана експлуатуюча організація підготувати та подати обґрунтування до проекту Закону України про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС? А також чи необхідно прийняти такий закон відповідно до порядку прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, що передбачений чинним законодавством України?

На запит ми отримали наступну відповідь

Image1

Image2

Також ДІЯР передало наш запит двом міністерствам

Image5