Сергій Кошарук: Велика Волинь – європейський регіон сталого розвитку та національних парків! – Екоклуб – природоохоронна громадська організація

Сергій Кошарук: Велика Волинь – європейський регіон сталого розвитку та національних парків!

Один з пріоритетів регіональної стратегії «Волинь 2020» – напрямок розвитку «Місцева енергетика». Для реалізації даного напрямку актуалізована Регіональна програма енергоефективності Волинської області до 2020 року.
Дослідження балансу споживання енергоресурсів у 2014 році показали переважання споживання газу (43%) та електроенергії (29%).
Велика Волинь – європейський регіон сталого розвитку та національних парків
Серед груп споживачів найбільше використовувалися газ та електроенергія: населення (відповідно 58% та 36%), промисловість (18% та 18%), підприємства ТКЕ (17% та 16%) і бюджетні організації (2% та 6%).

 

Велика Волинь – європейський регіон сталого розвитку та національних парків
Робочою групою розробки Стратегії була зібрана інформація щодо потенціалу біопалива Волинської області. Дані свідчать, що наявного біопалива достатньо для заміщення 21% ПЕР або 59% природного газу, що використовуються основними споживачами області.
Велика Волинь – європейський регіон сталого розвитку та національних парків
Варто врахувати, що у порівнянні вартості 1 Гкал тепла з різних енергоносіїв маємо співвідношення газу до дерев’яної тріски 7/1, або газу до паливної (дерев’яної) пелети 3/1. Тобто використання біопалива обходиться у рази дешевше ніж природного газу!
Управлінням ЖКГ ВОДА, КП ІАЦ “Волиньенергософт” та членами робочої групи створення стратегії розвитку області сформована енергетична стратегія як важливий елемент загальної Стратегії розвитку Волині.
Велика Волинь – європейський регіон сталого розвитку та національних парків
Для досягнення цілей енергетичної стратегії сформовані актуалізовано завдання Регіональної програми енергоефективності.
1. Створення системи щоденного моніторингу використання енергоресурсів у бюджетній сфері. На сьогодні система впроваджується у 75 бюджетних закладах обласної комунальної власності. Прогнозована оцінка досягнутої економії завдяки щоденному енергомоніторингу у 2017 році 7 %.
Велика Волинь – європейський регіон сталого розвитку та національних парків
2. Переведення газових котелень на біопаливо. Проведено збір інформації щодо усіх (твердопаливних, газових, електричних, комбінованих та ТКЕ) котелень потужністю від 50 кВт. Зібрано інформацію про утворення відходів лісокористування та деревообробки, соломи для спалювання при с/г виробництві, відходів від очистки доріг, ЛЕПів, а також площі під енергетичними рослинами або землі з можливістю такого використання. На сайті http://bic.com.ua/index.php/interaktyvna-karta у вільному доступі у формі Енергетичної карти викладено зібрану інформацію про котельні та місця утворення потенційного біопалива для проведення техніко-економічних розрахунків та інвестиційного планування усіма зацікавленими суб’єктами. Проведена робота дозволила розробити підпрограму газозаміщення у сфері генерування теплової енергії на території області.
Велика Волинь – європейський регіон сталого розвитку та національних парків
3. Для проведення термореновації бюджетних будівель розроблено механізм застосування ЕСКО-контрактів. Нині подано заявку на участь в спільному з Європейським інвестиційним банком проекті «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» щодо повної термореновації 63 будівель медичних закладів Волині на суму 9,3 млн євро пільгового кредиту (терміном на 22 роки з пільговим періодом – 5 років).
Велика Волинь – європейський регіон сталого розвитку та національних парків

 

4. Для сприяння органам місцевого самоврядування в проведенні термомодернізації та капітального ремонту наявного житлового фонду нами підготовлені проекти місцевих програм та порядків витрачання коштів до них з застосуванням принципів солідарності місцевих та державного бюджетів з умовами реалізації державної програми «теплих кредитів». А також розроблений поворотний механізм фінансування енергоефективних заходів у житлових будинках з застосуванням ЕСКО-механізму у відносинах власників житла та визначеного місцевою радою підприємства.
Велика Волинь – європейський регіон сталого розвитку та національних парків

 

5. Для впровадження комплексних регіональних енергоефективних рішень щодо зменшення споживання енергії, збільшення використання відновлюваної енергії та скорочення парникових викидів на території області Волинська ОДА стала територіальним координатором європейської ініціативи «Угода Мерів». Активна співпраця з містами-учасниками ініціативи, національним координатором – Мінрегіонбудом, Офісом проекту «УМ-Схід», європейськими донорами дає можливість користуватися матеріальними та нематеріальними ресурсами підтримки «Угоди Мерів».

Волинь з впевненістю дивиться у майбутнє, у енергонезалежне та енергоефективне майбутнє свого регіону та усієї нашої України!

Єдність у думках – Єдність у справах!