Звернення з приводу засідання РНБО з питання підвищення безпеки атомних електростанцій України, а також державної політики щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – Екоклуб – природоохоронна громадська організація

Звернення з приводу засідання РНБО з питання підвищення безпеки атомних електростанцій України, а також державної політики щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи

Президенту України
пану Віктору Януковичу

Секретарю Ради національної безпеки і оборони України
пані Раїсі Богатирьовій

щодо засідання з питання підвищення безпеки
атомних електростанцій України, а також
державної політики щодо подолання наслідків
Чорнобильської катастрофи

Міська молодіжна громадська організація «Екоклуб», м. Рівне, щиро вітає увагу Ради національної безпеки і оборони України до проблем безпеки АЕС та підтримує ініціативу проведення засідання з питання підвищення безпеки атомних електростанцій України та державної політики щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Разом з тим ми висловлюємо велику стурбованість щодо реалізації Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в будівництві енергоблоків № 3 та №4 Хмельницької АЕС, ухваленої Верховною Радою України 12 січня 2011 року. З огляду на це, пропонуємо поважним учасникам засідання звернути увагу на наступні зауваження:

Перш за все, відповідно до Закону України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» № 2861-IV від 8 вересня 2005 р. прийняття рішення щодо розширення існуючих ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, у разі якщо таке розширення пов’язане з будівництвом реакторів, на які не поширюється дія цього Закону, приймається в тому ж порядку, що і рішення про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення (ст. 7). Тобто рішення про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, приймаються Верховною Радою України шляхом прийняття відповідного закону про розміщення, проектування, будівництво ядерної установки або об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами. Відповідно до ст. 5 цього Закону до проекту закону про розміщення, проектування та будівництво ядерної установки або об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, додаються обґрунтування, а саме:

 1. техніко-економічне обґрунтування створення такої ядерної установки або об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, та вибору запропонованого майданчика для їх розміщення;
 2. висновок державної екологічної експертизи;
 3. результати консультативного референдуму стосовно розміщення ядерної установки або об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, якщо він проводився в адміністративно-територіальних одиницях, або рішення центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого належить питання правового режиму території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, в разі їх розміщення у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення;
 4. вплив у транскордонному контексті відповідно до закону;
 5. інші документи, якщо це передбачено законом.

Таким чином, порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, передбачений чинним законодавством України досі не було належним чином дотримано, тобто Закон України про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС не прийнято та обґрунтування до проекту закону не підготовлено та/або не доступне громадськості.
Також не було дотримано процедури консультацій із зачепленими країнами згідно з положеннями Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті, ратифікованої у 1999 р. Не виконуються положення Конвенції про доступ до інформації, участі громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, ратифікованої у 1998 р. Таке не виконання міжнародних зобов’язань тягне за собою застосування до України міжнародних санкцій та псування іміджу держави перед Європейською спільнотою.

Міська молодіжна громадська організація «Екоклуб» висловлює також занепокоєння щодо можливості реалізації проекту будівництва енергоблоків №3 та № 4 на Хмельницькій АЕС, адже цей проект є високо небезпечним для здоров’я населення та довкілля, так як виникають питання щодо надійності та доцільності подальшого використання існуючих фундаментних блоків, залишених просто неба без консервації. А саме, відповідно до постанови колегії Державного комітету ядерного регулювання України «Про результати державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки звітних документів з обстеження технічного стану будівельних конструкцій блоку №3 Хмельницької АЕС» № 24 від 12 листопада 2009 р. результати виконаної ДКЯР державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки звітних документів показали, що:

 1. Обстеження були проведені в період з 15.04.2006 р. по 29.12.2006 р., тому під час їх виконання розглядалася можливість застосування існуючих будівельних конструкцій лише для того проекту, будівництво якого було розпочато в 1985 році, тобто ВВЕР-1000/В-320.
 2. У Звітних документах відсутній аналіз можливості застосування існуючих будівельних конструкцій енергоблоку № 3 ХАЕС під час його спорудження з реакторною установкою типу ВВЕР-1000/В-392.
 3. Обстеження виконані в неповному обсязі, а саме:
  • значна кількість приміщень, що знаходяться нижче нульової відмітки, не була обстежена, оскільки вони залиті водою;
  • не були обстежені закладні деталі перегинів арматурних канатів та каналоутворювачів, значна частина яких була пошкоджена під час пожежі у 1989 році;
 4. Відсутня значна частина виконавчої документації залізобетонних і металевих будівельних конструкцій енергоблоку № 3 ХАЕС, а саме: для залізобетонних будівельних конструкцій близько 30%, для металевих – близько 12%).
 5. Термін експлуатації існуючих будівельних конструкцій енергоблоку № 3 ХАЕС по результатам їх обстеження встановлюється без урахування вищенаведених зауважень, а їх довговічність недостатньо обґрунтована навіть для спорудження цього енергоблоку з реакторною установкою типу ВВЕР-1000/В-320.

Одним з надзвичайно важливих природних чинників, що накладає суворі обмеження на розвиток атомної енергетики в регіоні, і який практично не був врахований при підготовці Енергетичної стратегії України на період до 2030 року є наявність і стан водних ресурсів. А саме: у верхів’ях р. Горинь, де розташована Хмельницька АЕС, по замикаючому створі на межі з Рівненською областю стік ріки розрахункового року становить 282 млн. куб. м., з яких 196 млн. куб. м повинні залишатися в річці для водоспоживачів, що розташовані нижче по течії. А для охолодження 4 блоків Хмельницької АЕС дозволено побудувати ставок-охолоджувач об’ємом 86 млн. куб. м., який заповнюється тільки у весняний період. У зв’язку з тим, що для охолодження 4-х блоків потрібно 120 млн.м3 води на рік заповнити водосховище у маловодний рік за рахунок повені неможливо. Таким чином, будувати нові блоки на Хмельницькій АЕС, не руйнуючи при цьому екосистеми Горині теж неможливо.

Міська молодіжна громадська організація «Екоклуб» звертає Вашу увагу на вище викладені проблеми, які, на нашу думку, унеможливлюють на сьогодні реалізацію планів уряду в ядерній галузі, та вимагає задля захисту інтересів кожного жителя України дотримуватися чинного ядерного законодавства України та міжнародних угод в процесі прийняття екологічно важливих рішень, а саме пропонуємо наступні дії:

 1. Зобов’язати експлуатуючу організацію підготувати всі необхідні для будівництва енергоблоків № 3 та №4 Хмельницької АЕС документи (ТЕО, ОВНС та інші) та вимагати ДІЯР України проконтролювати процес підготовки, щоб документи були належним чином та в повному обсязі подані до розгляду відповідним державним органам та публічно розповсюджені.
 2. Ініціювати проведення державної екологічної експертизи із залученням громадськості до цього процесу.
 3. Зобов’язати Уряд ініціювати процедуру консультацій із зачепленими країнами щодо можливого транскордонного впливу проекту будівництва енергоблоків № 3 та №4 Хмельницької АЕС.
 4. Провести громадське обговорення проекту будівництва енергоблоків № 3 та №4 Хмельницької АЕС у вигляді громадських слухань на відповідній території.
 5. Прийняти Закон України про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС.
 6. Переглянути Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в будівництві енергоблоків № 3 та №4 Хмельницької АЕС після виконання дій, передбачених в попередніх пунктах.

Просимо повідомити про результати розгляду запропонованих в цьому листі дій та про прийняті на засіданні рішення й надіслати на нашу адресу для листування: Екоклуб, а/с № 73, Рівне – 33023

З повагою,
Голова Ради ММГО «Екоклуб» Мартинюк А.М.
У відповідь на цей запит ми отримали наступні листи:

Image9

Image10

Image8

У цьому листі йдеться про направлення нашого запиту до Енергоатому. Тому на наш запит ми отримали також детальну відповідь і від Енергоатому. З нею можете ознайомитись ТУТ