Запропоновані зміни до системи оцінки впливу на довкілля — крок назад у процесі євроінтеграції України – Екоклуб – природоохоронна громадська організація

Запропоновані зміни до системи оцінки впливу на довкілля — крок назад у процесі євроінтеграції України

Запропоновані зміни до системи оцінки впливу на довкілля  — крок назад у процесі євроінтеграції України

26 серпня 2022 року Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України оприлюднило для громадського обговорення проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Проект передбачає низку системних змін до чинного Закону.

Запропоновані зміни створюють ризики для виконання екологічних вимог у процесі набуття членства в ЄС Україною, оскільки Україна повинна не лише апроксимувати своє законодавство до законодавства ЄС, а й створити та запровадити дієві механізми на практиці. Уряд України та Верховна Рада повинні відповідально ставитися до змін у законодавстві, на яке поширюються вимоги права ЄС, і забезпечити повну відповідність будь-яких змін acquis ЄС.

 Запропоновані зміни не відповідають вимогам законодавства ЄС та нашим зобов’язанням за Угодою про асоціацію

У пояснювальній записці стверджується, що «у проєкті акта відсутні положення, що стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції». Тим не менше, імплементація Директиви № 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє середовище є серед зобовʼязань Угоди про асоціацію та важливим фактором забезпечення належного екологічного врядування, зокрема відповідно до Оргуської конвенції, стороною якої є Україна.

Аналіз запропонованих змін вказує на такі проблемні моменти відповідності європейському законодавсту:

Залучення інших зацікавлених органів є серед вимог Директиви 2011/92/ЄС. Таке залучення носить обов’язковий характер, має відбуватись відповідно до детальних вимог закону і не може носити характер дискреційних повноважень. Тому, запропоновані зміни не відповідають вимогам ст.6 та ч.3 ст.5 Директиви про ОВД. Окрім того, проектом не передбачено оприлюднення результатів таких консультацій, що порушує вимоги ст. 9 (1)(b), як і не передбачено інформування таких органів про ухвалене рішення (ст.9(1)(а) директиви). Зауважуємо, що чинна редакція закону про ОВД також не відповідає вимогам директиви щодо цього питання.

– Запропоновані зміни повністю усувають вимогу щодо оприлюднення через ЗМІ повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Натомість, проектом закону пропонується розміщення оголошення  в  не менше, ніж в трьох публічних місцях. Така вимога є надостатньою, оскільки не може забезпечити належного інформування громадськості. Сукупно такі зміни не відповідають вимогам ст.6(2) та 6(5) Директиви 2011/92/ЄС.

– Запропоновані зміни значно скорочують термін надання висновку з ОВД: з 25 до 15 робочих днів. Вважаємо, така вимога нездійсненна і лише посилює формально-процедурний характер чинної системи ОВД в Україні. Неможливо здійснити належну підготовку висновку з ОВД у такі короткі терміни.  

– Відсутність підстав для відмови та надання негативного висновку – значний недолік чинного закону, проте прямо не суперечить вимогам Директиви. Проект пропонує включити перелік підстав для відмови у наданні висновку з ОВД.Водночас, правові наслідки (способу) виправлення порушень, передбачені ч.2 цієї статті, не відповідають засадам ОВД, яка є цілісним процесом згідно з Директивою про ОВД і не може здійснюватися з певного етапу. Натомість, зі змісту ч.2 статті 91 випливає, що після виправлення (або з метою виправлення для певних порушень) ОВД здійснюватиметься за скороченою процедурою.

ОВД – це за своєю природою оціночний інструмент, який передбачає експертні висновки щодо значимості та негативної природи впливу, а не його відповідності вимогам закону. Ба більше, Директива безпосередньо спирається на ключові принципи первинного права ЄС: застереження (precautionary) та превентивності (prevention) (див. п.2 та 15 преамбули). Тому такі підстави надання негативного висновку не відповідають засадам європейського права та Директиві 2011/92/ЄС.

Ухвалення таких змін негативно вплине на процес набуття членства в ЄС

Ухвалення таких змін негативно вплине на процес набуття членства в ЄС. Запропоновані зміни до Закону про ОВД не наближують, а віддаляють Україну від відповідності європейському законодавсту і не сприятимуть позитивній оцінці ЄС наявної в Україні системи. Тому закликаємо розробників цього законопроекту переглянути запропоновані зміни на відповідність директиві та залучити до процесу усіх зацікавлених стейкхолдерів. 

Ознайомитися із повним текстом позиції:

Позиція громадських організацій щодо запропонованих змін Міндовкілля до системи ОВД (2005 downloads )

Організації, що підписалися:

ГО «Екоклуб»

ГО “Центр екологічних ініціатив ”Екодія

ГО “Чорноморський жіночий клуб”

Ресурсно-аналітичний центр “Суспільство і довкілля”

Стаття підготована у рамках проєкту «Закриття циклу: справедливий енергетичний перехід, розроблений містами та регіонами» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Зміст публікації є відповідальністю ГО «Екоклуб» і вона за жодних обставин не може вважатися такою, що відображає позицію Європейського Союзу.