Пропозиції Екоклубу до концептуальної записки по звуженню оцінки впливу на довкілля – Екоклуб – природоохоронна громадська організація

Пропозиції Екоклубу до концептуальної записки по звуженню оцінки впливу на довкілля

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) та стратегічна екологічна оцінка (СЕО) є важливими інструментами участі громадськості у процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля. Вони дозволяють попередити потенційний негативний вплив на довкілля та здоров’я населення та врахувати думку громадськості.

Беручи до уваги ситуацію в країні, вимушене тимчасове запровадження відступів від
правил процедури ОВД та СЕО необхідне, однак не всі обмеження доступу громадськості
до інформації з питань довкілля та їх участі у процесі прийняття рішень є нагальними та
потрібними.

Екоклуб підготував пропозиції щодо змісту концептуальної записки Міндовкілля зі звуження ОВД на час військового стану та необхідності розробки альтернативний механізм оцінки впливу.

Ознайомитися з позицією:

Пропозиції щодо концептуальної записки по звуженню ОВД (12 downloads )