Пропозиції Екоклубу щодо скарги до комітету Орхуської конвенції – Екоклуб – природоохоронна громадська організація

Пропозиції Екоклубу щодо скарги до комітету Орхуської конвенції

Через системні проблеми на рівні законодавства, процедури з оцінки впливу на довкілля (ОВД) та стратегічної екологічної оцінки (СЕО) не працюють належним чином. Зокрема, не завжди дотримується участь громадськості. У звʼязку з цим Екоклуб подав скаргу до комітету Орхуської конвенції.

Ми закликаємо Міндовкілля забезпечити врахування вимог Орхуської конвенції, та вирішити виявлені проблеми, зокрема:  

  • Участь громадськості здійснюється не на “ранньому етапі ухвалення рішень”. Дозвіл на виконання підготовчих будівельних робіт можуть видати ще до проведення громадських консультацій щодо СЕО та ДПТ.
  • Неможливість розглядати географічні альтернативи на етапі публічних обговорень.
  • Недостатня координація між ОВД та іншими пов’язаними процедурами: розроблення ДПТ, СЕО, отримання дозволів на будівництво, спецдозволу на надрокористування, дозволу на викиди забруднювальних речовин та ін.
  • Громадськість бере участь не “на принципах прозорості та справедливості”, і “коли є всі можливості для розгляду різних варіантів” через упередженість (місцевих) органів влади.

Більше – у пропозиціях Екоклубу щодо скарги.

Пропозиції Екоклубу щодо скарги до комітету Орхуської конвенції (18 downloads )