Новий звіт з оцінки впливу на довкілля Кроноспану містить недостовірну інформацію  – Екоклуб – природоохоронна громадська організація

Новий звіт з оцінки впливу на довкілля Кроноспану містить недостовірну інформацію 

Новий звіт з оцінки впливу на довкілля Кроноспану містить недостовірну інформацію 

Завод “Кроноспан Рівне”, що розташований у Городку, планує реконструювати промислові будівлі та споруди під підприємство деревообробної промисловості. Про це йдеться в опублікованому звіті з оцінки впливу на довкілля (ОВД).  

Екоклуб занепокоєний недостовірною та неповною інформацією у звіті. Зокрема, щодо кількості водоспоживання, утворення та поводження з відходами, про вплив шумового навантаження. Вважаємо, завод повинен переглянути інформацію та надати правильні розрахунки. Також забезпечити систематичний моніторинг впливу на довкілля, вчасно інформувати громадськість. Вказана у звіті інформація може вплинути на рішення Міністерства захисту довкілля  України, яке видає висновок з ОВД. 

У чому потенційна небезпека для довкілля та жителів Рівненщини? Чи можна цьому запобігти?  

У чому проблема  

Завод вже розробляв Звіт з ОВД, та оприлюднював його на громадські обговорення ще у 2019 році. Тоді громадськість подала свої зауваги до звіту, озвучила занепокоєння та виходила на протести

20 червня цього року підприємство опублікувало новий звіт з ОВД: “Реконструкція промислового комплексу будівель і споруд під підприємство деревообробної промисловості”. Екоклуб проаналізував звіт та виявив неповну, недостовірну інформацію. Тож висновок з ОВД Кроноспану може бути сформованим некоректно.  

Що не так зі звітом ОВД: зауваги Екоклубу  

Звіт містить: 

– суперечливу інформацію про кількість відходів, які утворяться під час підготовчих та будівельних робіт. Це може призвести до неправильних припущень та недооцінки впливу будівництва на довкілля. 

– недостовірну інформацію про шумове навантаження, яке виникатиме під час підготовчих та будівельних робіт. Шумовий аналіз здійснювали на відстані 300 метрів від джерела викидів, а роботи відбуватимуться по всій території підприємства. Нагадаємо, що найближча житлова забудова розташована на відстані п’ятдесяти метрів на північ та двохсот метрів на південь від території підприємства. 

– інформацію про різну кількість працівників, яких залучатимуть на будівництві. Зокрема щодо кількості працівників на 3-тій черзі будівництва (відповідно до таблиці 1.6 Звіту кількість працівників – 82 людини, а згідно з  таблиці 1.22 – 70 людей). 

Також у звіті відсутні: 

– детальний опис впливу альтернативних варіантів на довкілля, через що складно оцінити, який з запропонованих варіантів/ альтернатив буде більш (не)/безпечними для довкілля та здоров’я місцевих жителів.  

– достатні розрахунки щодо утворення відходів під час будівництва. Тому неможливо оцінити вплив від поводження з відходами під час підготовчих та будівельних робіт (що є порушенням пункту 1 та 5 частини другої статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).   

“Згідно із законом, оголошення про початок громадських обговорень публікують на офіційних вебсайтах департаментів екології обласних адміністрацій. Ми помітили, що станом на 21 липня інформація ще не опублікована на сайті департаменту та Городоцької сільради. Чи свідчить це про порушення закону, питання риторичне”, – говорить Юлія Квітка, координаторка проєктів ГО “Екоклуб”.  

Що вимагає Екоклуб

Щоб попередити можливі негативні наслідки, завод повинен переглянути розрахунки щодо водоспоживання та утворення відходів. Також забезпечити систематичний та відкритий моніторинг впливу на довкілля. Якщо Кроноспан отримає позитивний висновок, вимагаємо:  

– здійснювати підготовчі та будівельні роботи на відстані не ближче, ніж 300 метрів до санітарно-захисної зони;  

– здійснювати щоквартально моніторинг кількісних та якісних показників забруднювальних речовин у повітря на межі визначеної санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови;  

– здійснювати щоквартально спостереження (мікробіологічне, фізико-хімічне) за якістю води в Усті у контрольних місцях відбору проб води, оприлюднювати результати спостереження;  

– здійснювати щомісяця моніторинг впливу шуму під час виконання підготовчих та будівельних робіт та щоквартально у період експлуатації на межі санітарно-захисної зони та на межі житлової забудови;  

– здійснювати спостереження за якістю води, що скидається, шляхом проведення фізико-хімічного аналізу води (щомісяця) та рівня токсичності (щопівроку) відповідно до санітарних норм і правил;  

– здійснювати моніторинг ефективності пилогазоочисних установок (щомісяця);  

– результати всіх вищезгаданих спостережень та моніторингу своєчасно оприлюднювати для громадськості; 

– забезпечити своєчасну перевірку технічного стану, ефективності роботи очисних установок викидів забруднювальних речовин; складати відповідні акти; 

– забезпечувати безперебiйну ефективну роботу, безпечну експлуатацію пилогазоочисного устаткування, пiдтримувати у справному стані споруди, устаткування для очищення викидів;  

– підтримувати справний стан устаткування для очищення викидів, здійснювати регулярний контроль ефективності роботи газоочисних установок;    

– вжити заходи для відновлення нормального технологічного процесу у випадках перевищення рівня будь-якої забруднювальної речовини.

Ознайомлюйтеся з повною версією зауваг та пропозицій до звіту з ОВД. 

Стаття видана в межах Ініціативи з розвитку екологічної політики й адвокації в Україні, що здійснюється Міжнародним фондом “Відродження” за фінансової підтримки Швеції. Думки, висновки чи рекомендації належать авторам/авторкам статті і не обов’язково відображають погляди Уряду Швеції. Відповідальність за зміст статті несе виключно ГО «Екоклуб».