Облік витрат енергії – важливий крок до енергозбереження – Екоклуб – природоохоронна громадська організація

Облік витрат енергії – важливий крок до енергозбереження

Нестача повної та достовірної інформації дуже часто веде до прийняття хибних рішень. Рішення в сфері енергозбереження не є винятком. Система збору даних про витрати енергоресурсів у бюджетних установах Рівненської області має суттєві недоліки. Тому 12 лютого за ініціативи Екоклубу представники районних державних адміністрацій Рівненщини, експерти та депутати обласної ради зібралися обговорити проект рішення обласної ради, покликаний це змінити.

Основний недолік системи обліку – різні підходи до збору одних і тих же даних. Це ускладнює аналіз інформації на обласному рівні та порівняння установ з різних районів. Крім того, обсяг інформації, яка збирається, не дозволяє робити висновки про причини завищеного чи заниженого споживання енергії окремими установами. Для усунення цих недоліків необхідно впровадити єдину уніфіковану та деталізовану систему обліку витрат енергії у всіх бюджетних установах.

sem2

“Якісна система обліку дозволяє вирішити ряд важливих завдань.” – Говорить Ілля Єременко, координатор Екоклубу з енергозбереження – “По-перше, це виявлення слабких місць і, відповідно, ефективне використання коштів на заходи з енергозбереження. По-друге, єдина система обліку суттєво допомагає раціональному використанню ресурсів бюджетними установами. Як показує практика, впровадження якісної систем обліку дозволяє економити як мінімум 1,5% від загальних витрат коштів на придбання енергії. Для Рівненської області це становитиме близько мільйона гривень за рік.”

В рамках приєднання до енергетичного співтовариства Україна має ратифікувати ряд директив ЄС. Серед них є директива №2006/32/EC “Щодо кінцевого використання енергії та енергетичних послуг”. Зокрема, вона передбачає встановлення єдиного національного показника енергозбереження та прозорість і доступність інформації. Досягнення даних цілей неможливе без єдиної системи обліку витрат.

“Пропоноване вдосконалення системи обліку не потребує жодних капіталовкладень, це лише адміністративне рішення” – наголошує Голова ради ММГО “Екоклуб” Андрій Мартинюк – “З іншої сторони, ефект від нього буде більш ніж відчутним. Без створення єдиної системи обліку витрат енергії неможливо говорити про ефективне використання енергії та економію бюджетних коштів”.

Завантажити тематичне дослідження ММГО “Екоклуб”

Контактна особа: Ілля Єременко,
ММГО «Екоклуб»,
063 48 35 122,
096 27 14 773,
illia@ecoclbrivne.org

Метою проекту Впровадження обліку енергоресурсів, що реалізується за рахунок коштів, одержаних від Міжнародного Фонду «Відродження» і наданих Фундацією імені князів-благодійників Острозьких в рамках конкурсу малих грантів є прийняття змін до програми щодо впровадження системи обліку енергоресурсів у Рівненській області, що дозволить здійснювати постійний моніторинг енергозатрат.

 

Logo_fundacia

Фундація імені князів-благодійників
Острозьких
33028, м. Рівне,
вул. Драгоманова,11, а/с114
тел./факс: +380(362)221081
pbofrv@gmail.com
www.fundraising.org.ua
logo_vidrodjennya

За підтримки
Міжнародного фонду «Відродження»
04053, м. Київ, вул.Артема,46
тел: +380 (44) 461-97-09
факс:+380 (44) 486-76-29
irf@irf.kiev.ua
www.irf.ua