Позиція Екоклубу щодо проекту програми енергоефективності Рівненської області 2017-2020 рр. – Екоклуб – природоохоронна громадська організація

Позиція Екоклубу щодо проекту програми енергоефективності Рівненської області 2017-2020 рр.

Офіційна позиція ГО «Екоклуб» щодо проекту рішення Рівненської обласної ради « Про Обласну програму енергоефективності на період до 2020 року»

На сайті обласної ради вивішено проект рішення «Про Обласну програму енергоефективності на період до 2020 року» – https://goo.gl/1zsYH2. За наслідками аналіз тексту документу Екоклуб декларує:

 1. Проект рішення «Про Обласну програму енергоефективності на період до 2020 року» по факту є проектом рішення, який описує Положення про обласний конкурс проектів з енергоефективності. Цей висновок випливає з того, що у тексті оприлюдненої програми відсутні[1]:
 • Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма;
 • Аналіз причин виникнення    проблеми    та    обґрунтування
  необхідності її розв’язання програмним методом;
 • Визначення оптимального варіанта  розв’язання  проблеми  на
  основі порівняльного аналізу можливих варіантів;
 • Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів,
  необхідних для виконання програми;
 • Очікувані результати виконання   програми,   визначення  її
  ефективності.
 1. Ми категорично проти прийняття Програми, яка має діяти наступні 4-ри роки у такому вигляді.
 2. Ми закликаємо депутатів обласної ради не голосувати за даний проект рішення.
 3. Ми закликаємо депутатів надіслати до Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації вимогу розробити якісну Програму з врахуванням вимог описаних у нормативних актах, що регламентують розробку таких Програм та вимог громадськості (коротка версія – http://ecoclubrivne.org/download/5549/; повна версія – https://goo.gl/P2OePt).
 4. Ми звертаємо увагу, що у тексті документу наявні Додаток 2 і Додаток 3, які раніше по тексту програми не зустрічаються. Це означає, що вони можуть зникнути і це не буде порушенням законодавчих норм.

Дмитро Сакалюк, координаторів проектів ГО «Екоклуб»

Ел.пошта:  sakaliyk@ecoclubrivne.org

Тел.: +380673634110

1] Постанова Кабінету Міністрів України № 106 від 31 січня 2007 року «Про затвердження порядку розроблення та виконання державних цільових програм» – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/106-2007-%D0%BF