Вакансія: координатор/-ка проєкту/експерт/-ка з енергоефективності – Екоклуб – природоохоронна громадська організація

Вакансія: координатор/-ка проєкту/експерт/-ка з енергоефективності

Вакансія: координатор/-ка проєкту/експерт/-ка з енергоефективності

ВАКАНСІЯ ЗАКРИТА.

Екоклуб шукає координатора/ку проєкту/експерта/ку з енергоефективності у рамках проєкту “Закриття циклу: справедливий енергетичний перехід, розроблений містами та регіонами”. Це трирічний спільний проєкт Екоклубу, Екодії та міста Мирноград, який фінансується коштом Європейської комісії.

Проєкт має три глобальні цілі:

– Сприяти справедливому переходу в енергетичному секторі як на місцевому, так і на національному рівнях політики як частина більш широких зусиль щодо впровадження політики пом’якшення наслідків зміни клімату.

– Підвищити якість управління та політичний діалог.

– Підвищення спроможності та покращення ефективності роботи організацій громадського суспільства.


Основні обов’язки координатора/координаторки:

– загальна координація проекту в рамках Екоклубу;

– співпраця з іншими партнерськими проекту;

– стратегічне та операційне планування, дотримання термінів виконання та забезпечення виконання індикаторів передбачених проектом;

– забезпечення фінансового планування та контролю виконання проекту;

– аналіз, публічні заяви та письмові коментарі до проектів державних політичних документів з питань енергетики та клімату;

– розвиток робочих стосунків з посадовими особами та експертною спільнотою;

– розробка позиційних документів та політик для органів влади;

– моніторинг державної політики України у сфері енергоефективності, клімату та інших дотичних тем;

– підготовка публікацій для громадськості та органів влади.

Вимоги до кандидата/кандидатки:

– лідерські навички, вміння координувати роботу команди;

– навички із бюджетування, підготовки описових/фінансових звітів.

– знання англійської на рівні не нижче В2;

– розділяти цінності Екоклубу;

– можливість легко знаходити спільну мову з людьми,

– вміння вести дослідження та легко висловлюватися письмово;

– досвід організації і проведення заходів;

– готовність до відряджень.

Перевагу буде надано кандидатам, які володіють знаннями з енергетики, кліматичної політики, місцевого економічного розвитку, мають досвід громадської діяльності.

Екоклуб пропонує:

– роботу в офісі з можливістю працювати віддалено;

– дружню команду;

– сприяння у навчанні і професійному розвитку;

– участь у міжнародному енергетичному та кліматичному русі;

– офіційну заробітну платню, що відповідає рівню оплати праці у громадських організаціях;

– можливість розширення кола професійних контактів.

Під час прийому на роботу нових співробітників і співробітниць Екоклуб не допускає упередженого ставлення до кандидатів і кандидаток на підставі статі, віку, походження, наявності чи відсутності інвалідності, сімейного стану, сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності або іншими ознаками.

Приймаємо резюме до 15 листопада на адресу office@ecoclubrivne.org з назвою вакансії у темі листа.