Тендер: шукаємо розробників дослідження – Екоклуб – природоохоронна громадська організація

Тендер: шукаємо розробників дослідження

Тендер: шукаємо розробників дослідження

Зверніть увагу: тендер продовжено до 1 травня.

Тендер на проведення дослідження щодо забезпечення сприятливого середовища для впровадження інвестиційних проєктів з будівництва СЕС на підприємствах питного водопостачання та водовідведення у містах України.

Початок подання конкурсних пропозицій: 12 квітня 2024 року.   

Кінцевий термін:  1 травня 2024 року.   

Термін виконання робіт: 55 календарних днів з моменту підписання угоди із Замовником.   

Мета дослідження: визначення шляхів забезпечення законодавчої, організаційної, економічної та технічної підтримки інвестиційних проєктів із будівництва сонячних електростанцій для забезпечення функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення міст та підвищення надійності їх роботи. 

Завдання дослідження: 

  • провести аналіз правових, організаційних, економічних та технічних бар’єрів і/або прогалин  
  • надати рекомендації щодо їх подолання для впровадження проектів з будівництва сонячних електростанцій на водоканалах:  

Технічне завдання за посиланням.

Документи надсилайте на пошту:competition@ecoclubrivne.org  

з темою листа «Тендер на проведення дослідження» із вкладенням:  

  • комерційної пропозиції на фірмовому бланку компанії (за відсутності бланка – вказати реквізити компанії) з підписом та мокрою печаткою (якщо печатку використовують) у форматі PDF. Комерційна пропозиція повинна містити всі супутні та додаткові витрати, пов’язані з розробкою дослідження та терміни виконання завдання.  ;  
  • список команди(за наявності), виконавця/ців та їхні резюме; 
  • список виконаних досліджень/документів з посиланнями (за наявності); 
  • рекомендації від попередніх замовників(за наявності). 

Пропозиція повинна враховувати технічне завдання на розробку дослідження.  

• Реєстраційні документи учасника тендера (або лист у довільній формі з покликанням на дані відкритих реєстрів, або витяг, сформований за допомогою телекомунікаційних систем): 

Для учасників фізичних осіб-підприємців:  
– Витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).  
Для учасників юридичних осіб:  
– Витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).  
Для об’єднання учасників:      – Документ про створення такого об’єднання;  
– Лист із зазначенням інформації щодо уповноваженого представника об’єднання учасників;  
– Витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).  

• Документи, які підтверджують повноваження особи на підписання тендерної пропозиції, якщо підписантом тендерної пропозиції є не керівник Учасника.  

• Лист-гарантію за підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою щодо дотримання Учасником у своїй діяльності норм чинного законодавства (у тому числі, Закону України “Про санкції”). Завантажте шаблон листа, що його потрібно заповнити.  

• Довідку в довільній формі, що підтверджує відсутність співпраці з росією.  

• Довідку про несудимість ФОП; для ЮО – довідку про відсутність кримінальних справ.  

Надсилайте тільки запитувані документи.  

Повідомлення з обсягом, більшим за 10 МБ, відправляють окремими частинами. Кожна частина-повідомлення має містити відповідну назву тендера у темі листа. 

Тендерні процедури  

До участі у доборі тендерних пропозицій допускають пропозиції, які повністю відповідають умовам цього тендерного оголошення.  

Тендерні пропозиції, мають бути чинними та не підлягатимуть внесенню змін з боку учасників тендера, що їх подали, до повного завершення надання послуг.  

Тендерні документи повинні бути складені українською мовою, підписані уповноваженою особою учасника та засвідчені печаткою (за наявності) та в електронному вигляді (у форматі PDF) надіслані учасником на електронну адресу ГО “Екоклуб” competition@ecoclubrivne.org з темою листа “ Тендер на проведення дослідження до 23 год. 59 хв. 26.04.2024 року. Усі тендерні пропозиції, отримані Організатором після кінцевого терміну їх подання, не розглядатимуть.  

Оцінку конкурсних пропозицій, що надійшли, розпочинають на наступний робочий день після завершення кінцевого терміну їх подання.   

Визначення переможця тендера відбудеться завдяки розгляду та перевірці наданих пропозицій на відповідність умовам конкурсу, викладеним у тендерній документації. Перевага буде надана Учаснику, чия пропозиція відповідатиме зазначеним у тендерному оголошенні критеріям та пропонуватиме найнижчу ціну за умови потрібної кваліфікації постачальника.   

Результати тендера Організатор повідомить Учасникам електронною поштою.  

Додатково Організатор може провести початкову зустріч із Переможцем.  

Перелік обов’язкових документів, які має надати переможець тендера (далі — Переможець):   

Для учасників, що є фізичні особи-підприємці: – Витяг із реєстру платників ПДВ (у разі, якщо Учасник є платник ПДВ) або інформацію в довільній формі про те, що Учасник не є платник ПДВ.  
Для учасників, що є юридичні особи:  
– Сканована копія статуту Учасника (в останній редакції) або іншого установчого документа Учасника у форматі PDF (за наявності);  
– Документи, що підтверджують наявність права підписання договору (зокрема, але не обмежуючися ними): протокол загальних зборів учасників; наказ про призначення; довіреність або інший документ, ураховуючи вимоги статті 44 ЗУ “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” чи статті 70 ЗУ “Про акціонерні товариства” (у форматі PDF);  
– Витяг із реєстру платників ПДВ (у разі, якщо Переможець є платник ПДВ) або інформацію в довільній формі про те, що Переможець не є платник ПДВ.  
Щоб об’єднатиучасників:  – Сканована копія статуту Учасника (в останній редакції) або іншого установчого документа Учасника у форматі PDF (за наявності);  
– Документи, що підтверджують наявність права підписання договору (зокрема, але не обмежуючися ними): протокол загальних зборів учасників; наказ про призначення; довіреність або інший документ, ураховуючи вимоги статті 44 ЗУ “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” або статті 70 ЗУ “Про акціонерні товариства” (у форматі PDF);  
– Витяг із реєстру платників ПДВ (у разі, якщо Переможець є платник ПДВ) або інформацію в довільній формі про те, що Переможець не є платник ПДВ.                    

Щоб укласти договір, Переможець має надати вищезазначені документи/інформацію протягом 2 робочих днів від дати оголошення результатів тендера. Такі документи/інформація надають в електронному вигляді. У випадку ненадання або часткового ненадання документів/інформації, ГО “Екоклуб” залишає за собою право розглянути наступного за рейтингом Учасника. 

Додаткові застереження   

Учасник цієї загальної процедури (відкритого тендера) приймає до уваги та погоджується з тим, що Організатор залишає за собою право вимагати від учасника тендера додаткові документи та/або інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень документів вимогам та умовам цього тендерного оголошення. 

Учасник цієї загальної процедури (відкритого тендера) приймає до уваги та погоджується з нерозголошенням та конфіденційністю наданої інформації та даних для дослідження. Протягом терміну дії договору та після його закінчення повинна бути забезпечена конфіденційність будь-яких даних, які були надані, як джерело для дослідження. Це положення стосується випадків, коли документація та інформація не позначені як секретні або конфіденційні. Без попереднього письмового дозволу  Виконавець не повинен надавати третім особам доступ до створених документів та/або результатів роботи будь-якого роду. 

 Учасник цієї загальної процедури (відкритого тендера), надсилаючи документи для участі в ній, підтверджує розуміння та погоджується з тим, що Організатор може відхилити його тендерну пропозицію у випадку, якщо пропозиції інших учасників міститимуть вигідніші умови, та не обмежений у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з вигіднішими для нього умовами або відмові всім учасникам. 

Учасник розуміє та приймає  те, що всі супутні витрати на підготовку пропозицій для участі в цьому тендері, покладені винятково на Учасника. Їх не може відшкодувати ГО “Екоклуб”. 

Якщо ГО “Екоклуб” не отримає достатню кількість пропозицій від Учасників, то організація залишає за собою право продовжити тендер. Задля забезпечення достатньої кількості учасників Організатор може провести прямі перемовини з потенційними учасниками. Повідомлення про продовження тендера буде розміщене на сторінці організації. 

№   Критерій оцінки   Максимальна кількість балів   
1   Комерційна пропозиція. Кількість балів присвоюється обернено пропорційно до запропонованої у конкурсній пропозиції ціні, пропозиція з найменшою ціною отримує найбільшу кількість балів, пропозиція з найбільшою ціною найменшу кількість балів (максимум 50 балів).   40   
2   Якість конкурсної пропозиції:  експерти відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (40 балів);  ; наявність аналітики/досвід роботи з аналітичними даними (15 балів); рекомендації від попередніх замовників, (5 балів);   60   
    Загальна кількість   100   

Коли надані пропозиції оцінять, то сформують рейтинг учасників. Якщо під час укладання договору виявиться, що Переможець не може виконати договірні зобов’язання на умовах, визначених у тендерній документації, ГО “Екоклуб” залишає за собою право розглянути наступного за рейтингом Учасника.  

Для додаткових запитань звертайтесь:   
Олена Кондратюк,  kondratyuk@ecoclubrivne.org 

+38096 697 51 25