Позиція Екоклубу щодо звіту з ОВД – Екоклуб – природоохоронна громадська організація