Зауваги Екоклубу до Звіту з ОВД деревообробного заводу у с. Городок – спростування

Згідно з рішенням Господарського суду Рівненської області , ГО “Екоклуб” має спростувати кілька тез цієї статті. Активісти готують матеріали для оскарження цього рішення у Касаційному господарському суді.

Господарський суд Рівненської області рішенням від 28.09.2020 р. у справі № 918/132/20 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю “Технопривід Інвест Груп” до громадської організації “Екоклуб” про захист ділової репутації та спростування недостовірної інформації вирішив:

Позов задовольнити.

Спростувати недостовірну інформацію, поширену 16.01.2020 р. та 05.02.2020 р. в мережі інтернет на сторінці Громадського об`єднання “Екоклуб” https://ecoclubrivne.org/kronospan ovd/ та на сторінці Громадського об`єднання “Екоклуб” у соціальній мережі Fасеbоок https://www.facebook.com/Ecoclubrivne.org/ під назвами “Концентрація формальдегіду у Городку буде перевищено у 9 разів – Екоклуб” та “Зауваги Екоклубу до Звіту з ОВД деревообробного заводу у с. Городок” про те, що:

– “Висновок про безпечність концентрацій викидів забруднювальних речовин та відповідність санітарно-гігієнічним нормативам, зроблений у звіті з оцінки впливу на довкілля ТОВ “Технопривід Інвест Груп”, є неправдивим.”;

– “Концентрація формальдегіду у повітрі у 9 (дев`ять) разів перевищуватиме гранично допустимі концентрації (ГДК)”;

– “Фонова концентрація формальдегіду у Городку сьогодні перевищує безпечну концентрацію у 4,6 рази; бензолу – у 10 разів”;

– “Внаслідок діяльності заводу буде перевищено концентрації забруднюючих речовин відносно безпечного рівня”;

– “Уразі видачі дозволу на будівництво Кроноспану жителі с. Городок та сусідніх населених пунктів зазнаватимуть впливу забруднюючих речовин, що призведе до погіршення їхнього здоров`я. Довкіллю теж буде завдано збитків”

в той самий спосіб, в який вона була поширена, а саме в мережі інтернет на сторінці Громадського об`єднання “Екоклуб” https://ecoclubrivne.org/kronospan ovd/ та на сторінці Громадського об`єднання “Екоклуб” у соціальній мережі Facebook https://www.facebook.com/Ecoclubrivne.org/ шляхом оприлюднення резолютивної частини ухваленого у справі судового рішення під заголовком “Спростування”.

Громадському об`єднанню “ЕКОКЛУБ” вилучити недостовірну інформацію, визначену в пункті 1, з мережі інтернет на сторінці ГО “Екоклуб” https://ecoclubrivne.org/kronospan ovd/ та на сторінці ГО “Екоклуб” у соціальній мережі Facebook https://www.facebook.com/Ecoclubrivne.org/.

Стягнути з Громадського об`єднання “ЕКОКЛУБ” (33024, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Соборна, буд. 259, кв. 84, код ЄДРПОУ 25319429) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “Технопривід Інвест груп” (35331, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Городок, вул. Барона Штейнгеля, буд. 4 А, код ЄДРПОУ 40144003) шкоду в розмірі 1 (одна) грн 00 коп. та 4 204 (чотири тисячі двісті чотири) грн 01 коп. – витрат по оплаті судового збору.

Наказ видати після набрання судовим рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом двадцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

У той же час згідно підпункту 17.5 пункту 17 Перехідних Положень ГПК України до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Повний текст рішення складено та підписано 9 жовтня 2020 року.

Суддя Політика Н.А.

Попри численні заяви про безпечність деревообробного заводу Кроноспан, який хочуть збудувати поблизу Рівного, дані зі Звіту з оцінки впливу на довкілля від його діяльності свідчать про зворотнє.

Екоклуб підготував лист-звернення із заувагами до Звіту з оцінки впливу на довкілля ТОВ «ТЕХНОПРИВІД ІНВЕСТ ГРУП» (представників Кроноспану). Зокрема у ньому йдеться про:

1. Повітря у с. Городок уже зараз дуже забруднене формальдегідом та бензолом – речовинами, які планує викидати у повітря завод. Так, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Формальдегід та бензол є канцерогенами, тобто сприяють виникненню раку.

2. У Звіті прямо повідомляється про те, що …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….:

Діосид азоту – у 2,98 рази.
Формальдегід – у 5,62 рази.
Зважені речовини – 2,67 рази.

Отже, розробники Звіту з ОВД однозначно стверджують, що планові викиди будуть шкодити здоров’ю людей та стану довкілля.

3. У результаті діяльності заводу будуть утворюватися відходи, що включатимуть зіпсовані клеї та відпрацьовані мастила.

Це відходи 2-го класу небезпеки і їх не можна розміщувати на звичайних полігонах для збору твердих побутових відходів. Це може становити загрозу для місцевих жителів у результаті потрапляння відходів або їх продуктів розпаду у атмосферне повітря, поверхневі або підземні води.

4. Звіт з ОВД не включає технологічних альтернатив виробничих процесів (розглянуто лише одну з очисних споруду), які б не призводили до таких понаднормових викидів. Так само не розглянуто інші місця для розміщення заводу. Хоча розгляд таких альтернатив прямо вимагається Законом про оцінку впливу на довкілля.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Екоклуб підтримує прагнення до економічного розвитку Рівненської області та України загалом. Однак, діяльність підприємств, викиди та скиди яких завдають шкоди людям та довкіллю, не може бути дозволена за жодних умов.

Лист-звернення надіслано Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації, Голові Рівненської облдержадміністрації, Регіональному представнику Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Рівненській області, Заступниці Міністра енергетики та захисту довкілля України, Т.в.о. Голови Державної екологічної інспекції та Міністру охорони здоров’я України.

Ознайомитися із листом
Більше по темі:

Концентрацію формальдегіду у Городку буде перевищено у 9 разів – Екоклуб

11 тонн формальдегіду у повітря щороку – плановані викиди від Кроноспану у Городку

Контактна інформація

Адреса:
33014, м. Рівне, вул. Степана Бандери 41, оф. 95