УКРАЇНА – ХАЕС-2/РАЕС4 – Добудування – документація – Екоклуб – природоохоронна громадська організація

УКРАЇНА – ХАЕС-2/РАЕС4 – Добудування – документація

Добудування енергоблокiв ХАЕС-2/РАЕС4 здiйснюється без оформленої належно проектно-кошторисної документацiї – Рахункова палата

Київ. 11 травня. IНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Завершення будiвництва 2-го енергоблока Хмельницької i 4-го – Рiвненської атомних електростанцiй (ХАЕС-2/РАЕС-4) здiйснюється без оформленої належно проектно-кошторисної документацiї.

Як повiдомила прес-служба Рахункової палати у вiвторок, такий висновок зробила колегiя Рахункової палати, розглянувши на засiданнi звiт про результати перевiрки використання Мiнiстерством палива та енергетики України коштiв держбюджету, передбаченого в 2003 роцi на будiвництво енергоблокiв на АЕС України.

Фактичнi в 2003 роцi витрати на фiнансування будiвництва енергоблокiв АЕС, замовником яких є нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя (НАЕК) “Енергоатом”, становили 448,275 млн. грн., або 85,1% вiд запланованого. При цьому з вказаної суми за рахунок коштiв держбюджету використано не за цiльовим призначенням, неефективно i з порушенням законодавства бiльш як 35 млн. грн.

За рiшенням Кабiнету мiнiстрiв України “Енергоатом” спрямував 22,6 млн. грн. коштiв, отриманих з держбюджету, на будiвництво соцiальних об’єктiв, якi безпосередньо не належать до виробничої дiяльностi Запорiзької АЕС i Ташлицької гiдроакумулюючої електростанцiї i мали будуватися за рахунок коштiв мiсцевого бюджету або субсидiй, що надаються органам мiсцевого самоврядування, що, на думку Рахункової палати, є неефективним використанням бюджетних коштiв.

Недотримання “Енергоатомом” нормативних термiнiв надання за рахунок держбюджету авансiв на постачання обладнання привело до неефективного використання 1,167 млн. грн.

Аудитори Рахункової палати виявили, що за вiдсутностi належного контролю за використанням бюджетних коштiв з боку Держказначейства i Мiнпаливенерго, “Енергоатом” при будiвництвi окремих об’єктiв витрачав кошти в обсягах, що перевищують затвердженi.

Загалом у 2003 роцi компанiя з порушенням законодавства використала 4,931 млн. грн. коштiв держбюджету.

Прес-служба Рахункової палати зазначає, що Мiнпаливенерго, “Енергоатом” i Хмельницька АЕС не вжили захiд для збереження державного майна i його iнвентаризацiї. Куплене у минулi роки обладнання тривалий час не було використано i не зберiгалося належно, що призвело до неефективного використання 60 млн. грн.

Крiм цього, при проведеннi закупiвлi “Енергоатом” не створив конкурентне середовище для оптимального вибору претендентiв, насамперед, безпосереднiх виробникiв обладнання. З порушенням законодавства торiк були укладенi договори на суму 24,253 млн. грн.

Iнформацiя з цього питання направлена до парламенту, висновки до Кабiнету мiнiстрiв, Мiнпаливенерго i “Енергоатома”.

Інтерфакс – Україна