Запит до Міністра охорони здоров’я України – Екоклуб – природоохоронна громадська організація

Запит до Міністра охорони здоров’я України

Міністру охорони здоров’я України Гайдаєву Юрію Олександровичу
Громадянина Мартинюка Андрія Миколаєвича.
Поштова адреса: а/с 73, Рівне, 33023
Дата: 25 квітня 2007 року

Як відомо, 10 липня 2006 р. було прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України N 393-р “Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2007-2016 роки”. У тексті Концепції зазначено, що на ситуацію, яка склалася в Україні з онкологічними захворюваннями, негативно впливає: – відсутність ефективного моніторингу технологічних процесів, які призводять до забруднення навколишнього природного середовища канцерогенними речовинами, що не дає змоги розробити систему ефективних регіонально диференційованих заходів первинної профілактики онкологічних захворювань; – розпорошеність даних щодо онкологічних захворювань та стан навколишнього природного середовища у регіонах;
У згаданому Розпорядженні доручено МОЗ України розробити та подати до 1 жовтня 2006 р. Кабінетові Міністрів України проект “Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2007-2016 роки”.

У свою чергу Мiжгалузевою комплексною програмою “Здоров’я нацiї” на 2002-2011 роки заплановано розроблення Мiнiстерством охорони здоров’я України разом iз заiнтересованими центральними органами виконавчої влади законопроекту з питань щодо вiдшкодування населенню збиткiв, заподiяних забрудненням довкiлля. Цей закон має врегулювати питання виплати компенсацiй населенню, що мешкає на екологiчно забруднених територiях.
На підставі ст. 34 Конституції України, ст.5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України “Про інформацію”, ст. 2 – 5 Конвенції “Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля” прошу надати мені письмову інформацію, котра мені необхідна для реалізації моїх прав та інтересів, як громадянина України та учасника громадського природоохоронного руху: 1. Чи розроблено Загальнодержавну програму боротьби з онкологічними захворюваннями на 2007-2016 роки ? Якщо так, то яким чином можна ознайомитися з нею? 2. Якщо так, то чи передбачено її фінансування з Державного бюджету 2007року ? 3. Які заходи пропонуються МОЗ з метою встановлення ефективного моніторингу технологічних процесів, які призводять до забруднення навколишнього природного середовища канцерогенними речовинами, а також з метою систематизації даних щодо онкологічних захворювань та стан навколишнього природного середовища у регіонах ? 4. Чи розроблено у даний час законопроект з питань щодо вiдшкодування населенню збиткiв, заподiяних забрудненням довкiлля ? Якщо так, то яким чином можна ознайомитися з ним ?
Прошу Вас взяти до уваги, що цього запита надіслано у рамках здійснюваного групою громадських природоохоронних організацій моніторингу стану доступу до екологічної інформації та що отримані відомості буде використано для підготовки звіту про дотримання прав людини в Україні, котрий буде оприлюднено в Україні і за кордоном.

Заздалегідь дякую Вам за увагу до цього запиту та сподіваюсь, що позиція Міністерства охорони здоров’я України відповідатиме проголошеному керівництвом держави курсу на реалізацію принципу верховенства права та забезпечення прозорості діяльності органів влади.

Письмову відповідь на запит прошу надати, відповідно до вимог ст. 33 Закону України „Про інформацію”, на зазначену у запиті адресу.

З повагою, Мартинюк А.М.