Що таке енергоаудит та для чого він потрібен для участі у програмі «Енергодім» – Екоклуб – природоохоронна громадська організація

Що таке енергоаудит та для чого він потрібен для участі у програмі «Енергодім»

Що таке енергоаудит та для чого він потрібен для участі у програмі «Енергодім»

Енергоаудит – важлива процедура, внаслідок проведення якої з’ясовують, як жителі будинку використовують енергію та яким шляхом можна зменшити її споживання. У процесі проведення енергоаудиту виявляють проблеми будівлі, з’ясовують, що покращити у будинку, щоб досягти бажаної економії та комфортніших умов проживання. Опісля проведення енергоаудиту жителі будинку отримують перелік заходів та засобів для досягнення економії енергії. 

Якщо ж співвласники багатоквартирних будинків вирішили взяти участь у програмі “Енергодім”, завдяки їй можна відшкодувати до 70% вартості коштів за енергоаудит. Про деталі для участі у програмі «Енергодім», як провести якісний енергоаудит, яка роль енергоаудитора та що потрібно робити, щоб енергоаудит був виконаний правильно, розповів Вадим Литвин – директор компанії «Центр ефективного енерговикористання», енергоаудитор та голова правління ГО «Асоціація енергоаудиторів України».

Цикл впровадження енергетичних заходів

Цикл впровадження заходів з енергоефективності має кілька етапів. Стандартний процес впровадження проекту з енергоефективності, як правило, починається з моніторингу та обслуговування, під час якого виявляють певні проблеми, що треба покращити або змінити у будівлі, запевняє Вадим Литвин.

У житлових будинках зазвичай дві проблеми: люди платять багато, а другий варіант – некомфортно жити. Тому виникають пропозиції, що робити конкретно, щоб покращити умови проживання, – розповів експерт.

Для того, щоб з мінімальними витратами досягти максимально можливого результату, потрібно перевірити всі технології та зробити енергоаудит, що дозволить вибрати потрібні заходи з енергоефективності.

Втілення будь-якого проекту з енергоефективності неможливе без фінансування, тому пошук джерел фінансування – важливий етап. 

Це можуть бути внески мешканців, якщо ми говоримо про ОСББ, але їх, як правило, не вистачає. Тому виникає питання про співфінансування з тих чи тих джерел – Фондів енергоефективності.

Важливим етапом впровадження енергетичних заходів у будинку є навчання членів правління, мешканців, яким потрібно розповідати, як і що повинно функціонувати. 

Останній етап – впровадження заходів з енергоефективності. Важливо пам’ятати про моніторинг та сервіс, щоб зрозуміти, чи дали впроваджені заходи з енергоефективності очікуваний ефект:

Головне завдання, яке має виконати енергоаудит для членів правління і голів ОСББ – це дати можливість правильно донести, на які покращення в будинку будуть витрачені кошти і який результат вони даватимуть згодом.

Повний цикл впровадження заходів. Скріншот: Вадим Литвин.

Для чого потрібен енергоаудит?

За словами експерта, енергетичний аудит є відповіддю на питання, яким чином можна досягти бажаного результату найбільш коротким шляхом.

Енергоаудит потрібен, оскільки Фонд енергоефективності має низку вимог для впровадження заходів з енергоефективності. Це:

– отримання енергетичного сертифікату для ФЕЕ та його реєстрація (до початку);

– підготовка технічного опису проекту;

– отримання енергетичного сертифікату після реалізації проекту. 

Вадим Литвин наголосив на низці корисних результатів проведення енергоаудиту. Серед них жителі будинку можуть:

– дізнатися про фактичний стан ефективності енергоспоживання;

– визначити перелік заходів для зниження витрат на енергоресурси та покращення мікроклімату з оцінкою окупності;

– сплачувати кроки впровадження проекту;

– оцінити бюджет проекту;

– підготувати технічне завдання для проектантів та монтажників;

– дізнатися, як контролювати якість робіт;

– дізнатися, як контролювати результати впровадження та досягнуту економію;

– впровадити безвитратні та маловитратні заходи і почати економити вже, не чекаючи участі у наступних програмах співфінансування;

– спланувати подальше обслуговування встановленого обладнання.

Обов’язкова умова для проведення енергоаудиту – його проведення  енергоаудитором, атестованим відповідно до Закону України “Про енергоефективність будівель”. Рішення ОСББ про проведення енергетичного аудиту має бути легітимним – прийнятим відповідно до вимог Статуту ОСББ.

Детальніше з актуальними вимогами від Фонду енергоефективності можна ознайомитися тут. 

Метою проведення енергоаудиту може бути:

– визначення стану споживання паливно-енергетичних ресурсів: проводиться аналіз платіжок, знімаються дані лічильників; відповідність огороджувальних конструкцій мінімальним вимогам;

– визначення параметрів мікроклімату в квартирах: енергоаудитор проводить опитування, чи є скарги на низьку або високу температуру у квартирах, робить додаткові заміри (температурні логери) у різних частинах будинку, щоб зрозуміти, де є проблема;  

– виявлення потенціалу енергозбереження (визначення, скільки можна зекономити співвласникам багатоквартирних будинків);

– пошук джерел втрат та обсягу нераціонального використання паливно-енергетичних ресурсів;

– розробка енергоощадних заходів, їх техніко-економічне обгрунтування;

– розроблення заходів з енергозбереження та покращення мікроклімату;

– оцінювання їхнього впливу на навколишнє середовище (розрахунок зниження викидів СО2).

Результатами енергоаудиту може бути не тільки сам звіт, але й подача заявки (технічної частини) на різного роду установи, що надають співфінансування. 

Що потрібно, щоб енергоаудит був виконаний правильно?

• Проведення енергоаудиту – обов’язок досвідченого енергоаудитора. Досвід можна перевірити по реалізованим проектам, в яких він брав участь. Найкращий показник – проведений енергоаудит, по результатам якого були впроваджені заходи, а по результатам цих заходів була досягнута економія. 

• Достатня приладова база. 

• Бажання та участь власника та персоналу. Співвласники багатоквартирних будинків повинні брати участь як на етапі підготовки даних, так і на етапі слідкування за роботою енергоаудитора. 

• З’ясування проблем: аналіз питомого споживання і залежностей від зовнішніх факторів, порівняння енергетичних показників з аналогійними будівлями, аналіз джерел енергії та їхніх потоків, аналіз систем управління енергоспоживання.

Що аналізує енергоаудитор?

• Огороджувальні конструкції (стіни, вікна, двері, дах, підлогу).

• Інженерні системи (тепло-, електро-, водо- та газоспоживання, освітлення, вентиляція та кондиціонування, джерела генерації).

• Думки та побажання мешканців, відвідувачів, персоналу. 

Для енергоаудитора важливо пам’ятати, що всі будівлі, навіть ті, що збудовані за одним проектом, мають різні енергетичні характеристики і перед реконструкцією потребують індивідуального обстеження:

Сказати, що заходи, які передбачені для одного будинку можна так само втілити для іншого, – це неправильно. Наголошую на важливості індивідуального обстеження, навіть якщо будинки побудовані за одним проектом,розповів експерт.

Зауважимо, що алгоритм проведення енергетичного аудиту має такі етапи:

1. Попередня підготовка. Включає попередній опитувальний лист, кілька фото стні, вікон, елементів інженерних систем тощо.

2. Обробка наявної інформації.

3. Виїзд на об’єкт і знайомство з персоналом.

4. Збір наявної інформації.

5. Проведення технічних та економічних розрахунків. 

6. Підготовка звіту та його презентація.

7. Порівняння фактичних результатів з отриманими.

Збір вихідних даних енергоаудитор отримує з систем енергомоніторингу, шляхом спілкування з персоналом та мешканцями (опитування, проведення замірів), від обслуговуючих організацій, з проектної документації (енергосертифікат неможливо зареєструвати без проектної документації або технічного паспорта), а також з архівів приладів обліку, погодних даних, інструментальних замірів.

Приладами для проведення енергоаудиту слугують смартфони/фотоапарати, дальноміри, струмові клещі-ватметри, температурні логери, тепловізори, пірометри, люксметри, анемометри, аналізатори параметрів електроенергії, накладні витратоміри, вимірювання теплового потоку. Тепловізор – лише допоміжний прилад. Тепловізійна зйомка дає менше 10% інформації для енергоаудиту,наголосив Вадим Литвин.

Температурний логер. Фото: ПРАТ “Тера”

Після проведення енергоаудиту замовники отримують перелік заходів із вартістю виконання таких робіт та рекомендації від енергоаудитора по впровадженню заходів з енергоефективності. Вартістю впровадження заходів з енергозбереження враховує такі витрати: розробку проектно-кошторисної документації (5,5%), авторський нагляд (та нагляд відповідно до стандартів FIDIC – 2%), технічний нагляд (2%).

Взаємодія енергоаудитора з іншими учасниками важлива. Так, правління ОСББ використовує результати для розроблення програм підвищення енергоефективності, проектант розробляє запропоновані технічні рішення та вносить їх до проекту, монтажник впроваджує рекомендації згідно з проектом.


Важливо, що пропоновані заходи повинні бути здійснені і відповідати нормативам, але не потрібно їх просувати через “поради” проектантів і монтажників. Улюблена фраза монтажників або проектантів – “я так 300 разів уже робив”, – зауважив енергоаудитор.

Енергосертифікат

Енергетичний сертифікат щодо об’єкта будівництва є складовою частиною проектної документації на будівництво. У матеріалах проектної документації зберігається роздрукована копія енергетичного сертифіката будівлі, засвідчена особою, яка склала такий сертифікат.

Енергетичний сертифікат будівлі є складовою частиною будівельного паспорта об’єкта будівництва, передбаченого законом. Термін дії енергетичного сертифіката будівля становить 10 років, – зазначив експерт.

Сертифікація є обов’язковою для:

1. Об’єктів будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту). що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, що визначають відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

2. Будівель державної власності з опалювальною площею понад 250 квадратних метрів, які часто відвідують громадяни і у всіх приміщеннях яких розташовані органи держвлади.

3. Будівель із опалювальною площею понад 250 квадратних метрів, у всіх приміщеннях яких розташовані органи місцевого самоврядування (у випадку здійснення ними термомодернізації таких будівель)

4. Будівель, в яких здійснюється термомодернізація, на яку надається державна підтримка та яка має наслідком досягнення класу енергетичної ефективності будівлі не нижче мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівлі.

Сертифікація енергетичної ефективності об’єктів будівництва здійснюється на замовлення та за рахунок замовника. 

Про програму «Енергодім», як вона працює, можливості для ОСББ та компенсацію коштів на енергоефективність читайте тут. 

За додатковою інформацією звертайтеся: 

Вадим Литвин, “Центр ефективного енерговикористання”,

ГО “Асоціація енергоаудиторів України”, vl@cee.com.ua .

Стаття та серія вебінарів відбувається у рамках проєкту “Підвищення ефективності споживання енергії у ОСББ”, що реалізовує Екоклуб за підтримки Посольством Франції в Україні регіональної мережі коаліції «Реанімаційний пакет реформ» (РПР), а також у рамках проекту «Зміцнення мережі ГО “Ekonet” за підтримки “Хліба для Світу”.