Оголошення про конкурс на відбір постачальника послуг з енергоаудиту житлового будинку – Екоклуб – природоохоронна громадська організація

Оголошення про конкурс на відбір постачальника послуг з енергоаудиту житлового будинку

Оголошення про конкурс на відбір постачальника послуг з енергоаудиту житлового будинку

ГО «Екоклуб» в рамках реалізації «Підвищення ефективності споживання енергії у ОСББ» за підтримки Посольством Франції в Україні регіональної мережі коаліції «Реанімаційний пакет реформ» (РПР), а також у рамках проекту «Зміцнення мережі ГО «Ekonet» за підтримки «Хліба для Світу», оголошує конкурс на відбір ФОП 3-ої групи із відповідними КВЕД або юридичної особи для виконання енергетичного аудиту житлового будинку у м. Рівне. вул. Київська, 77 (14-ти поверховий, 1-під’їзний зі силікатної цегли).

Технічне завдання додається (додаток 1) і буде невід’ємною частиною договору з переможцем конкурсу.

Витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням цінової пропозиції не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни конкурсу чи визнання конкурсу такими, що не відбувся). До вартості цінової пропозиції не включаються витрати, які учасник поніс при підготовці пропозиції.

Учасник самостійно несе відповідальність за формування цінової пропозиції та формує ціни у відповідності до вимог чинного законодавства.

Всі пропозиції, що відповідають Умовам та переліченим та Технічному завданню (Додаток 1) мають бути надіслані електронною поштою на адресу office@ecoclubrivne.org з вказанням теми листа «Конкурс енергоаудит».

Кінцевий термін отримання Замовником конкурсних пропозицій: до 14:00 години, 04.11.2021 року.

Валюта пропозиції: ціни зазначаються у гривнях. Оцінка конкурсних пропозицій буде здійснюватися у гривнях.

Для участі у конкурсі подається цінова пропозиція за формою наведеній нижче

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

на проведення енергоаудиту житлового будинку у м. Рівне. вул. Київська, 77.

Уважно вивчивши умови конкурсу та технічну документацію, цим погоджуємось з її умовами і подаємо свою цінову пропозицію на закупівлю послуг проведення енергоаудитів із видачею енергетичних сертифікатів для громадських будівель ОТГ.

Повне найменування учасника – суб’єкта підприємницької діяльності

Ідентифікаційний код – ЄДРПОУ

Поштова адреса (місце знаходження)

Телефон, факс, e-mail

Особа, уповноважена підписувати договір

(прізвище, ім’я, по батькові, посада,

телефон)

Вартість послуги, грн.

Подаючи дану заявку учасником:

· надається згода на оброблення організації персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (зі змінами) від 01.06.2010 № 2297-VI, у т.ч. збирання, зберігання і поширення, включаючи оприлюднення на вебпорталі www. ecoclubrivne.org та соціальних мережах;

· надається згода на зйомки відео ролику під час проведення енергетичного аудиту;

· фізичною особою-підприємцем надається копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або свідоцтва про державну реєстрацію такої особи;

· юридичною особою надається копія Статуту (положення, іншого установчого документу в залежності від організаційно-правової форми або інформацію в довільній формі із зазначенням коду доступу завдяки якому можливо здійснити пошук установчих документів юридичної особи за посиланням: https://online.minjust.gov.ua/edr-search;

· надається підтвердження наявності необхідної матеріально-технічної бази у довільній формі.

Додаток 1.

Технічне завдання на проведення енергетичного аудиту житлового будинку у м. Рівне

1. Енергетичний аудит повинен виконуватись згідно чинних нормативних документів, а саме:

– ДСТУ Б А.2.2-12:2015 Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні.

– ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель.

– Закон України «Про енергетичну ефективність будівель» від 22.06.2017 №2118-VII.

– Наказ Мінрегіону від 21.03.2018 №62 «Про затвердження Порядку ведення баз даних звітів про результати обстеження інженерних систем, атестованих енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем, енергетичних сертифікатів».

– Наказ Мінрегіону від 11.07.2018 №169 «Про затвердження Методики визначення енергетичної ефективності будівель».

– Наказ Мінрегіону від 11.07.2018 №170 «Про затвердження Методики визначення економічно доцільного рівня енергетичної ефективності будівель».

– Наказ Мінрегіону від 11.07.2018 №172 «Про затвердження Порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності та форми енергетичного сертифіката».

– Наказ Мінрегіону від 18.10.2018 №276 «Про затвердження Порядку незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів».

Послуги повинні включати:

-збір та аналіз інформації про будівлю, креслень, схем та описів, інформації про обсяги споживання енергетичних та інших ресурсів, а також аналіз інформації і розробка плану обстежень;

-огляд будівлі та проведення інструментальних вимірювань;

-огляд поточного стану будівлі, інженерних мереж та приладів;

-огляд умов експлуатації, потреб у ремонті та покращенні санітарних умов;

-проведення безперервного вимірювання внутрішньої та зовнішньої температури та вологості протягом не менше ніж 1 доби;

-аналіз температурних графіків системи теплопостачання та гарячого водопостачання;

-фіксація параметрів електроспоживання (активна та реактивна потужність, частота, добове споживання) та водоспоживання (подобова витрата води) в разі доцільності;

-вимірювання рівня освітленості.

-підготовка звіту з енергетичного аудиту.

-підготовка сертифікату енергетичної ефективності та реєстрація його в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.

-підготовка Опису проекту для подачі до ДУ «Фонд енергоефективності».

4. Перед проведенням енергетичного аудиту та підготовкою опису проекту, Виконавець повинен щонайменше обговорити та узгодити з Замовником обрані критерії базової лінії, методики вимірювання та розрахунків, а також пріоритети щодо заходів з підвищення енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії для об’єкту.

5. Звіт з енергетичного аудиту повинен включати:

1) інформація про виконавців енергетичного аудиту: назва компанії, перелік імен, адрес, телефонних номерів та адрес електронної пошти учасників проекту;

2) перелік документів, використаних при підготовці звіту з енергетичного аудиту, у т.ч. нормативні акти, технічні паспорти, специфікації, плани, креслення, рисунки, тощо;

3) короткий опис результатів (загальна характеристика будівлі та загальний енергетичний баланс будівлі, інформація про питомі показники споживання енергетичних ресурсів та потенціал зниження енергоспоживання, основні техніко-економічні показники потенційних енергоефективних заходів);

4) характеристику будівлі (розташування, фото, дата будівництва, розміри, в т.ч. опалювальна площа та об’єм, кількість поверхів, матеріали, фізичний стан, інформація про кількість працівників та відвідувачів (в разі доцільності), режим експлуатації, в т.ч. типи та місця встановлених лічильників енергетичних ресурсів, тощо);

5) дані про стіни: конструкція (матеріал прошарків та їх товщина), геометричні та теплотехнічні характеристики стін з розподілом за сторонами світу;

6) дані про вікна та двері: тип та матеріал рами, геометричні та теплотехнічні характеристики вікон з розподілом за сторонами світу;

7) дані про дах: тип, конструкція (матеріал прошарків та їх товщина), геометричні та теплотехнічні характеристики;

8) дані про підлогу: тип, конструкція (матеріал прошарків та їх товщина), геометричні та теплотехнічні характеристики;

9) дані про систему опалення: тип внутрішньої системи, теплове навантаження (проектне та/або нормативне та/або договірне), наявність та кількість балансирів на стояках чи відгалуженнях, схема підключення до зовнішніх мереж, тип та кількість опалювальних приладів за кожним типом, тип та кількість термостатичних регуляторів на опалювальних приладах, тощо;

10) дані про систему вентиляції: кількість вентиляційних систем та їх опис, нормативне теплове навантаження для потреб вентиляції;

11) дані про систему побутового гарячого та холодного водопостачання, в т.ч. нормативне теплове навантаження для гарячого водопостачання;

12) дані про систему освітлення: типи світильників, кількість ламп у світильнику, потужність ламп, світильників, час роботи, питому максимальну та

питому усереднену потужність системи освітлення, опір ізоляції електропроводки (для підтвердження можливості виконання роботи надати сертифікат підтвердження компетенції вимірювальної лабораторії);

13) дані про котельню (в разі наявності): загальний опис встановленого обладнання, потужність та час роботи обладнання, тип палива, питомі обсяги споживання палива на виробництво теплової енергії, тощо;

14) дані про обсяги використання паливо-енергетичних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тощо), гарячої та холодної води у натуральних показниках за останні 2 повні роки для кожного місяця року та за рік в цілому, а також базовий рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг, визначений як усереднене за 3 роки значення обсягів річного споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг;

15) розрахований енергетичний баланс будівлі за статтями опалення, вентиляція, гаряче водопостачання, освітлення, охолодження та в разі наявності інше обладнання (вентилятори, насоси, тощо), відповідно до таких сценаріїв: розрахунковий базовий рівень споживання енергетичних ресурсів, фактичний базовий рівень та рівень енергоефективної моделі);

16) інформація про можливі енергоефективні заходи (надаються у складі опису проекту) та проекти використання місцевих відновлювальних джерел енергії, а саме для кожного заходу:

· назва заходу;

· короткий опис заходу;

· оцінка обсягу необхідних інвестицій з деталізацією основних статей витрат (витрати на проектування, основні матеріали та обладнання, витрати на виконання робіт та інші витрати) та описом основних припущень (вартість основних матеріалів та обладнання, курс іноземних валют на дату виконання оцінки, тощо), а також оцінка операційних витрат (в разі наявності; наприклад, на обслуговування обладнання);

· оцінка тривалості та графіку реалізації заходу;

· потенціал енергозбереження в результаті здійснення заходу (з розбивкою на економію електроенергії, теплової енергії, природного газу, тощо) та / або потенціал виробництва енергії (електроенергії та / або теплової енергії) з відновлюваних джерел;

· фінансові показники, а саме: простий та дисконтований термін окупності; внутрішня норма прибутковості та чиста приведена вартість із зазначенням основних припущень (ставка дисконтування, період аналізу грошових потоків, тощо); співвідношення інвестицій до заощаджень;

· інформація про альтернативні варіанти виконання заходу (в разі їх наявності) та вплив на основні показники (вартість, потенціал енергозбереження, період окупності) заходу; наприклад, використання різних матеріалів або різної товщини матеріалів для утеплення зовнішніх стін.

17) екологічні вигоди (скорочення викидів, в тому числі парникових газів за фактичним сценарієм, базовим рівнем та сценарієм енергоефективної моделі);

18) опис запропонованої системи енергомоніторингу;

19) сертифікат енергетичної ефективності на будинок.