Тендер: надання послуг з розроблення техніко-економічного обґрунтування на будівництво СЕС з акумуляторами для міської лікарні №2 у м. Житомир  – Екоклуб – природоохоронна громадська організація

Тендер: надання послуг з розроблення техніко-економічного обґрунтування на будівництво СЕС з акумуляторами для міської лікарні №2 у м. Житомир 

Тендер: надання послуг з розроблення техніко-економічного обґрунтування на будівництво СЕС з акумуляторами для міської лікарні №2 у м. Житомир 

Тендер завершено.


Громадська організація “Екоклуб” оголошує тендер на закупівлю послуг з розроблення техніко-економічного обґрунтування на будівництво сонячної електростанції з акумуляторами для міської лікарні №2 у м. Житомир, у межах проєкту “Відновлювальна енергетика для стійкої України”, що виконує GIZ за дорученням уряду Німеччини. 

Початок подання конкурсних пропозицій: 18.03.2024 року 

Кінцевий термін: 18.00, 01.04.2024 року 

Термін виконання робіт:  30 робочих днів від моменту підпису угоди із Замовником. 

Щоб узяти участь у тендері, будь ласка, надішліть  лист на адресу competition@ecoclubrivne.org із приміткою  “Тендер ТЕО для Житомирської лікарні та Назва учасника”, додаючи наступну інформацію: 

• Технічну пропозицію на фірмовому бланку компанії (за відсутності – вказати реквізити компанії) з підписом та печаткою (якщо печатку використовують) у форматі PDF. Пропозиція повинна враховувати технічне завдання на розроблення техніко-економічного обґрунтування будівництва сонячної електростанції для Житомирської громади.  

• Комерційну пропозицію на фірмовому бланку компанії (за відсутності бланка – вказати реквізити компанії) з підписом та мокрою печаткою (якщо печатку використовують) у форматі PDF. Комерційна пропозиція повинна містити всі супутні та додаткові витрати, пов’язані з розробленням ТЕО, та терміни виконання завдання.  

• Реєстраційні документи учасника тендера (або лист у довільній формі з покликанням на дані відкритих реєстрів, або витяг, сформований за допомогою телекомунікаційних систем): 

Для учасників фізичних осіб-підприємців: 
– Витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР). 
Для учасників юридичних осіб: 
– Витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР). 
Для об’єднання учасників:      – Документ про створення такого об’єднання; 
– Лист із зазначенням інформації щодо уповноваженого представника об’єднання учасників; 
– Витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР). 

• Документи, які підтверджують повноваження особи на підписання тендерної пропозиції, якщо підписантом тендерної пропозиції є не керівник Учасника. 

• Інформаційну довідку про будівництво СЕС у 2020-2023 роках, яка має містити інформацію про потужність, терміни реалізації, покликання на інфоматеріали (буде перевагою).  

• Лист у довільній формі про розроблення ТЕО протягом 2018-2023 року на будівництво СЕС (щоб підтвердити,  Учасник може надати копії договорів та актів  на виконання схожих робіт, рекомендації від попередніх замовників).  

• Лист-гарантію за підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою щодо дотримання Учасником у своїй діяльності норм чинного законодавства (у тому числі, Закону України “Про санкції”). Завантажте шаблон листа, що його потрібно заповнити. 

• Лист про відповідність за підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою. Завантажте шаблон листа, що його потрібно заповнити. 

• Довідку в довільній формі, що підтверджує відсутність співпраці з росією. 

• Довідку про несудимість ФОП; для ЮО – довідку про відсутність кримінальних справ. 

Надсилайте тільки запитувані документи. 

Повідомлення з обсягом, більшим за 10 МБ, відправляють окремими частинами. Кожна частина-повідомлення має містити відповідну назву тендера у темі листа. 

Технічне завдання є за цим покликанням

Загальні вимоги та умови:  

1. Техніко-економічне обґрунтування має бути розроблене українською мовою, згідно з технічним завданням Замовника.  

2. Усі заходи, що стосуються створення техніко-економічного обґрунтування, мають бути завершені протягом 30 робочих днів від моменту підпису угоди із Замовником. 

Техніко-економічне обґрунтування потрібно розробити, щоб установити сонячну електростанцію з акумуляторами для міської лікарні №2 у м. Житомир (далі — Об’єкт). 

Тендерні процедури 

До участі у доборі тендерних пропозицій допускають пропозиції, які повністю відповідають умовам цього тендерного оголошення. 

Тендерні пропозиції, мають бути чинними та не підлягатимуть внесенню змін з боку учасників тендера, що їх подали, до повного завершення надання послуг. 

Тендерні документи повинні бути складені українською мовою, підписані уповноваженою особою учасника та засвідчені печаткою (за наявності) та в електронному вигляді (у форматі PDF) надіслані учасником на електронну адресу ГО “Екоклуб” competition@ecoclubrivne.org з темою листа “Тендер ТЕО для Житомирської лікарні та Назва учасника” до 18 год. 00 хв. 01.04.2024 року. Усі тендерні пропозиції, отримані Організатором після кінцевого терміну їх подання, не розглядатимуть. 

Оцінку конкурсних пропозицій, що надійшли, розпочинають на наступний робочий день після завершення кінцевого терміну їх подання.  

Визначення переможця тендера відбудеться завдяки розгляду та перевірці наданих пропозицій на відповідність умовам конкурсу, викладеним у тендерній документації. Перевага буде надана Учаснику, чия пропозиція відповідатиме зазначеним у тендерному оголошенні критеріям та пропонуватиме найнижчу ціну за умови потрібної кваліфікації постачальника.  

Результати тендера Організатор повідомить Учасникам електронною поштою. 

Додатково Організатор може провести початкову зустріч із Переможцем. 

Перелік обов’язкових документів, які має надати переможець тендера (далі — Переможець):  

Для учасників, що є фізичні особи-підприємці: – Витяг із реєстру платників ПДВ (у разі, якщо Учасник є платник ПДВ) або інформацію в довільній формі про те, що Учасник не є платник ПДВ. 
Для учасників, що є юридичні особи: 
– Сканована копія статуту Учасника (в останній редакції) або іншого установчого документа Учасника у форматі PDF (за наявності); 
– Документи, що підтверджують наявність права підписання договору (зокрема, але не обмежуючися ними): протокол загальних зборів учасників; наказ про призначення; довіреність або інший документ, ураховуючи вимоги статті 44 ЗУ “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” чи статті 70 ЗУ “Про акціонерні товариства” (у форматі PDF); 
– Витяг із реєстру платників ПДВ (у разі, якщо Переможець є платник ПДВ) або інформацію в довільній формі про те, що Переможець не є платник ПДВ. 
Щоб об’єднати учасників:  – Сканована копія статуту Учасника (в останній редакції) або іншого установчого документа Учасника у форматі PDF (за наявності); 
– Документи, що підтверджують наявність права підписання договору (зокрема, але не обмежуючися ними): протокол загальних зборів учасників; наказ про призначення; довіреність або інший документ, ураховуючи вимоги статті 44 ЗУ “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” або статті 70 ЗУ “Про акціонерні товариства” (у форматі PDF); 
– Витяг із реєстру платників ПДВ (у разі, якщо Переможець є платник ПДВ) або інформацію в довільній формі про те, що Переможець не є платник ПДВ.                   

Щоб укласти договір, Переможець має надати вищезазначені документи/інформацію протягом 2 робочих днів від дати оголошення результатів тендера. Такі документи/інформація надають в електронному вигляді. У випадку ненадання або часткового ненадання документів/інформації, ГО “Екоклуб” залишає за собою право розглянути наступного за рейтингом Учасника. 

Додаткові зауваги: 

Учасник цієї загальної процедури (відкритого тендера) приймає до уваги та погоджується з тим, що Організатор залишає за собою право вимагати від учасника тендера додаткові документи та/або інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень документів вимогам та умовам цього тендерного оголошення. 

Учасник цієї загальної процедури (відкритого тендера) приймає до уваги та погоджується з нерозголошенням та конфіденційністю наданої інформації та даних про досліджуваний Об’єкт, поки розроблятиме техніко-економічне обґрунтування. Протягом терміну дії договору та після його закінчення повинна бути забезпечена конфіденційність будь-яких даних, які стосуються ТЕО. Також це стосується будь-якої іншої інформації, разом із наданими документами та інформацією, що стала відома Виконавцю під час розроблення ТЕО. Це положення стосується випадків, коли документація та інформація не позначені як секретні або конфіденційні. Без попереднього письмового дозволу  Виконавець не повинен надавати третім особам доступ до створених документів та/або результатів роботи будь-якого роду.  

 Учасник цієї загальної процедури (відкритого тендера), надсилаючи документи для участі в ній, підтверджує розуміння та погоджується з тим, що Організатор може відхилити його тендерну пропозицію у випадку, якщо пропозиції інших учасників міститимуть вигідніші умови, та не обмежений у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з вигіднішими для нього умовами або відмові всім учасникам.   

Учасник розуміє та приймає  те, що всі супутні витрати на підготовку пропозицій для участі в цьому тендері, покладені винятково на Учасника. Їх не може відшкодувати ГО “Екоклуб”. 

Якщо ГО “Екоклуб” не отримає достатню кількість пропозицій від Учасників, то організація залишає за собою право продовжити тендер. Задля забезпечення достатньої кількості учасників Організатор може провести прямі перемовини з потенційними учасниками. Повідомлення про продовження тендера буде розміщене на сторінці організації. 

Перелік критеріїв оцінки Учасника: 

  • Запропонована вартість роботи (Кількість балів присвоюють обернено пропорційно до запропонованої вартості в конкурсній пропозиції. Тобто найменша вартість отримує найбільшу кількість балів. Найбільше — 50 балів). 
  • Наявність працівників у команді Учасника, що мають відповідні знання та досвід (Найбільше — 20 балів). 
  • Наявність аналітика чи досвід роботи з аналітичними даними (Найбільше — 10 балів). 
  • Наявність документально підтвердженого досвіду розроблення ТЕО (Найбільше — 10 балів за наявність досвіду розроблення ТЕО. Відсутність досвіду — 0 балів). 
  • Документальне підтвердження досвіду виконання умов подібних договорів (Найбільше — 5 балів за наявність досвіду розроблення ТЕО. Відсутність досвіду — 0 балів). 
  • Рекомендації від попередніх замовників Учасника (Найбільше — 5 балів за наявність двох і більше листів рекомендацій. Рекомендації від міжнародних організацій оцінюють найбільшим балом). 

Коли надані пропозиції оцінять, то сформують рейтинг учасників. Якщо під час укладання договору виявиться, що Переможець не може виконати договірні зобов’язання на умовах, визначених у тендерній документації, ГО “Екоклуб” залишає за собою право розглянути наступного за рейтингом Учасника. 

Контакти для додаткової інформації:  

Якщо Ви маєте технічні запитання, то звертайтеся до технічного експерта ГО “Екоклуб ”Дмитра Сакалюка: за номером телефону +38 (067) 363 41 10 чи на електронну скриньку sakaliyk@ecoclubrivne.org

Якщо Ви маєте адміністративні запитання, то звертайтеся до координаторки проєктів ГО “Екоклуб” Оксани Грищук: за номером телефону +38 (067) 363 06 62 чи на електронну скриньку o.hryshchuk@ecoclubrivne.org

Проєкт «Відновлювані джерела енергії для стійкої України», що виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального міністерства економіки та захисту клімату (BMWK).