Новий конфайнмент на ЧАЕС, розрахований на 100 рокiв, побудують до 2008 року. – Екоклуб – природоохоронна громадська організація

Новий конфайнмент на ЧАЕС, розрахований на 100 рокiв, побудують до 2008 року.

Київ. 27 лютого. IНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Новий безпечний конфайнмент (НБК) об’єкта “Укриття” Чорнобильської атомної електростанцiї буде побудований до 2008 року, повiдомив виконуючий обов’язки директора ЧАЕС В’ячеслав Фомiн на засiданнi “круглого стола” в п’ятницю у Києвi. “Планується, що наступний рiк у нас пiде на розробку i уточнення положень технiко-економiчних обгрунтувань проекту, а завершаться всi роботи в 2008 роцi”, – вiдзначив вiн. За словами В.Фомiна, вже найближчим часом пiсля затвердження Кабiнетом мiнiстрiв проекту, буде проведено тендер на виконання робiт на ЧАЕС. “Ми плануємо, що до кiнця цього року ми проведемо тендер i укладемо контракт з тiєю фiрмою, яка буде проводити детальне проектування i будiвництво НБК”, – зазначив вiн. Кошти для цього будiвництва вже є, вони зiбранi в мiжнародному Чорнобильському фондi “Укриття”. Точна його вартiсть буде визначена пiсля тендера, який проведуть вiдповiдно до правил Європейського банку реконструкцiї та розвитку. За словами В.Фомiна, вартiсть становитиме “кiлька сотень мiльйонiв доларiв”. Як вiдзначив, вiдповiдаючи на запитання журналiстiв, помiчник директора ЧАЕС Олег Голоскоков, на етапi технiко-економiчного обгрунтування НБК повинен бути розрахований мiнiмум на 100 рокiв. “Україна висуває умови, щоб конфайнмент був розрахований на 100 рокiв. На рiвнi технiчного проектування, цей термiн, з урахуванням можливостi замiни деталей i конструкцiї, може бути до 300 рокiв”, – вiдзначив вiн. Основними функцiями НБК стануть – захист об’єкта “Укриття” вiд зовнiшнiх опадiв, захист довкiлля в разi руйнування “Укриття”, можливiсть проведення часткового розбирання нестабiльних конструкцiй об’єкта “Укриття” i в кiнцевому результатi витягання ядерних матерiалiв та їх подальше поховання. За оцiнками експертiв, всерединi об’єкта “Укриття” може мiститися до 200 тонн радiоактивного палива. 26 квiтня 1986 року на 4-му енергоблоцi Чорнобильської АЕС внаслiдок серiї теплових вибухiв був зруйнований реактор. 15 грудня 2003 року виповнилося 3 роки вiд дня закриття Чорнобильської атомної електростанцiї – був заглушений реактор єдиного працюючого 3-го енергоблока.