Аналіз звіту з ОВД заводу “Волинь-цемент”: позиція Екоклубу – Екоклуб – природоохоронна громадська організація

Аналіз звіту з ОВД заводу “Волинь-цемент”: позиція Екоклубу

Аналіз звіту з ОВД заводу “Волинь-цемент”: позиція Екоклубу

Завод “Волинь-Цемент” на Рівненщині планує розширити перелік альтернативних видів палива, які використовуватиме під час виробництва. Про це йдеться у звіті з оцінки впливу на довкілля (ОВД) підприємства. Екоклуб занепокоєний обсягами, походженням та сертифікацією палива. Його спалення може негативно вплинути на довкілля та здоров’я людей, які живуть поблизу.  

Вважаємо, завод повинен передбачити заходи зі зменшення можливого негативного впливу. А також гарантувати, що будь-яке альтернативне паливо безпечне і відповідає європейським та державним екологічним стандартам.  

У чому потенційна небезпека для довкілля та жителів Рівненщини? Чи можна цьому запобігти? 

У чому проблема 

Минулоріч цементний завод у місті Здолбунів оголосив про розширення переліку альтернативних видів палива, які використовуватиме під час виробництва. Їхнє спалення може призвести до збільшення викидів забруднювальних речовин у повітря. Проте у звіті розробники не вказали конкретних заходів, як зменшити можливий вплив на здоров’я людей та довкілля. 

У переліку видів палива: 

 • SRF- , RDF-паливо,  
 • біомаса,  
 • попередньо оброблені побутові відходи,   
 • альтернативне паливо, що виготовлене з попередньо оброблених побутових та/або промислових відходів,  
 • відходи, що є сировиною для виготовлення SRF-, та/або RDF-палива,  
 • залишкова продукція хімічної промисловості,  
 • відходи міського господарства, 
 • шлам (осад, що утворюється сполуками або дрібними твердими частинками у процесі очищення рідини) стічних вод,
 • обрізки та скрап (зашлаковані відходи чорних металів) із пластмас, 
 • альтернативне паливо, що вироблено з ТПВ та/або промислових відходів закордонного виробництва, 
 • перероблені ТПВ та/або промислові відходи закордонного виробництва,  
 • ТПВ та/або промислові відходи закордонного виробництва певної калорійності та ступеню подрібнення з наступним подрібненням,  
 • нафтовий кокс. 

Також звіт не містить оцінки можливого впливу на Смарагдову мережу Здолбунівських ставків. Цей природоохоронний об’єкт розташований  поблизу   заводу. Природоохоронці нараховують близько 20 цінних видів та оселищ, що відносять до Бернської конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ. Територія ставків – це оселище для водоплавних та навколоводних птахів: мартина звичайного та сріблястого, лиски, пірникози великої, черні чубатої, попелюха, крижня, свища, лебідь-шипуна тощо.  

У зв’язку із російсько-українською війною, доступ до Єдиного реєстру з ОВД тимчасово обмежений. Як отримати звіт з ОВД заводу “Волинь-Цемент”, описали у цьому матеріалі

Що не так зі звітом ОВД: зауваги Екоклубу 

Відсутній додатковий аналіз про канцерогенний ефект від продуктів горіння 

 У викидах забруднювальних речовин, які утворюватимуться від спалювання в обертовій печі, передбачаються канцерогени. Серед них – арсен та його неорганічні сполуки, металічний нікель, шестивалентний хром. Ці забруднювальні речовини (згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.01.2006 №7) можуть викликати розвиток онкологічних захворювань. Водночас розробники звіту (ТОВ «Проектно екологiчний консалтинг») не розраховували можливий вплив на здоров’я людей. Згідно зі звітом, викиди не містять забруднювальних речовин, які можуть спричиняти онкологічні захворювання у людей. 

Вказана суперечлива інформація про вплив заводу на клімат. Зокрема, і на масштаби викидів парникових газів 

У розділі 5.5 розробники звіту вказали, що під час спалення в обертовій печі  парникові гази не утворюватимуться. Натомість на ст. 914 звіту з розрахунку розсіювання забруднюючих речовин, у викидах присутні парникові гази. Серед них – вуглекислий газ та діазоту оксид.  

Звіт містить недостовірну інформацію щодо видів та кількості відходів, що утворюватимуться у результаті діяльності. 

На сторінці 149 розробники навели перелік основних видів відходів під час діяльності. Проте у цьому переліку не згадані пил, що збирається за допомогою газоочисної установки на печі, та зола, що утворюватиметься внаслідок спалення відходів. 

Відсутня інформація про сертифікацію альтернативного палива  

Без належної сертифікації неможливо дізнатися про походження та безпечність палива. 

Ця невизначеність викликає питання щодо потенційного впливу цих видів палива на довкілля та здоров’я людей, які проживають у прилеглих районах. 

Відсутня інформація про планові обсяги спалювання альтернативних видів палива 

На сторінці 13 наведено перелік видів альтернативного палива (13 найменувань), які планують використовувати. Однак у звіті відсутня  інформація за кожним видом альтернативного палива щодо:  

 • об’ємів/маси; 
 •  характеристики їхнього складу; 
 •  опису операцій, які планують виконувати із цими відходами. 

Довідкова інформація: визначення альтернативного палива 

“Волинь-цемент” планує спалювати відходи різного походження, шлам і навіть нафтовий кокс. Ці види палива не відповідають визначенню “альтернативного” (згідно із Законом України “Про альтернативні види палива”:  

“альтернативні види палива – тверде, рідке та газове паливо, яке є альтернативою відповідним традиційним видам палива і яке виробляється (видобувається) з нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини”. 

Відповідно до ст. 6. про “Порядок визначення палива альтернативним”, належність палива до альтернативного підтверджують документом про ідентифікацію палива (видається уповноваженим органом виконавчої влади). Біологічні види палива, призначені для реалізації як товарна продукція, підлягають обов’язковій сертифікації. 

Як запобігти ситуації: пропозиції Екоклубу 

Щоб уникнути можливих негативних наслідків, завод повинен переглянути альтернативні види палива на відповідність екологічним стандартам та сертифікації. 

Громадськість може допомогти підвищити обізнаність про можливий негативний вплив від діяльності заводу: створювати петиції, давати публічні коментарі або виступи.  

Закликаємо Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України  надати відмову у видачі Висновку з оцінки впливу на довкілля ПрАТ «Дікергофф Цемент Україна», щодо «Розширення видів альтернативного палива на обертовій печі № 6 «Волинь-Цемент» філії ПрАТ «Дікергофф Цемент Україна». 

Ознайомлюйтеся з повною версією зауваг та пропозицій до звіту з ОВД тут: 

Зауваження та пропозиції до Звіту з ОВД заводу «Волинь-Цемент» (1269 downloads )

Стаття видана у межах проєкту “Закриття циклу: справедливий енергетичний перехід, розроблений містами та регіонами” від Європейської Комісії. Зміст публікації є виключною відповідальністю ГО “Екоклуб” і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.