ООН розглядає скаргу Екоклубу щодо недосконалого законодавства України з оцінки впливу на довкілля – Екоклуб – природоохоронна громадська організація

ООН розглядає скаргу Екоклубу щодо недосконалого законодавства України з оцінки впливу на довкілля

ООН розглядає скаргу Екоклубу щодо недосконалого законодавства України з оцінки впливу на довкілля

Екоклуб подав скаргу до комітету Орхуської конвенції. Ми вважаємо, що державні процедури стратегічної екологічної оцінки (СЕО) та оцінки впливу на довкілля (ОВД) в Україні недосконалі, і не забезпечують належної участі громадськості. Ці проблеми зумовлюють будівництво небезпечних для здоров’я людей та довкілля об’єктів, заохочують співпрацю із недобросовісними інвесторами.

Україна прямує до Євросоюзу, де ОВД – один із ключових інструментів довкіллєвої політики. Тому її потрібно реформувати  та привести у відповідність до європейських вимог прозорості, справедливості та дієвості процедури. Українське законодавство хоч і відповідає певним європейським вимогам, проте його виконання не завжди здатне попередити можливі небезпеки для довкілля та здоров’я людей.

У чому суть скарги Екоклубу та що далі?

Передісторія

У 2019 році деревообробне підприємство “Кроноспан” неподалік Рівного оголосило про початок будівництва. Завод мав намір переробляти до 36% комерційного лісу-кругляку в Україні (орієнтовну потребу в комерційних поставках круглого лісу розробник оцінив у 3 277 тисячі м3 на рік). Експерти Екоклубу проаналізували звіт з оцінки впливу на довкілля і виявили: завод отримав дозвіл на роботу попри неточності у документах. Також ми брали участь у громадських обговореннях звіту, а за критику висновку ОВД отримали від Кроноспану позов до суду.

Під час цих активностей ми помітили: система ОВД в Україні не виконує своєї функції – не забезпечує врахування думки громадськості, а право критикувати забрудників вони мають відстоювати у судах. Тому довготривалі судові процеси з підприємством та владою щодо неврахування коментарів громадськості підштовхнули нас звернутися до Комітету з дотримання Орхуської Конвенції  – міжнародного договору про доступ до інформації та участі громадськості у процесі прийняття рішень. Її мета – сприяти захисту прав людей жити у безпечному для здоров’я та добробуту людей довкіллі. Рішенням Орхуської конвенції ми хочемо змусити уряд України удосконалити процедури ОВД та СЕО.

Весною 2023 року Орхуський комітет почав розгляд скарги. Це свідчить, що комітет бачить підстави вважати: участь громадськості не забезпечується повною мірою у процесі проведення процедури ОВД та СЕО в Україні.

Зміст скарги

Законодавство у сфері ОВД та СЕО містять системні неузгодженості, що потребують удосконалення, оскільки:

– Закон повинен забезпечити можливість розгляду кількох альтернативних ділянок для забудови ще до початку проведення дозвільних процедур (проведення ОВД, розроблення детального плану території, отримання дозволу на будівництва). Проте на практиці це зробити майже неможливо, оскільки інвестор не купуватиме чи орендуватиме одночасно декілька територій у різних місцях. Тому цей факт унеможливлює передбаченого законом “розгляду географічних альтернатив”.

– Звіт про стратегічну екологічну оцінку стає складовою детального плану території як розділ “Охорона навколишнього природного середовища”. Тому він не містить необхідної дослідницької інформації, як того вимагає закон. Зокрема, у звіті про СЕО немає інформації про розгляд альтернативних варіантів, заходів з компенсації та зменшення можливих ризиків для довкілля, здоров’я населення. Тому на громадських слуханнях щодо СЕО учасники не отримують повної інформації про впливи на довкілля, що суперечить закону. 

ДПТ не містить розділу про охорону довкілля, будь-якої згадки про проведене СЕО. Звіт СЕО є окремим документом, що вже порушує закон про регулювання містобудівної документації. 

– Громадськість не завжди має право голосу на ранніх етапах прийняття рішень. У випадку з Кроноспаном: дозвіл на підготовчі будівельні роботи можуть видати ще до проведення громадських обговорень ДПТ та СЕО. Так само, ще до обговорення ОВД і СЕО завод може почати будувати допоміжні приміщення – до прикладу, склади, під’їзні дороги тощо. 

– Конфлікт інтересів унеможливлює незалежне оцінювання та затвердження дозвільної документації. Органи влади пріоритетно представляють інтереси бізнесу, а не громадськості. Місцеві органи влади заохочують розвиток бізнесу і водночас відповідають за дозвільні процедури. У випадку з Кроноспаном, Рівненська обласна державна адміністрація, яка зацікавлена залучати інвестиції, видає розпорядження про продаж земельної ділянки під інвестиційні проєкти. А підпорядкований їй департамент екології має забезпечувати доступ до інформації, участь громадськості під час прийняття рішень щодо втілення цих проєктів та здійснювати ОВД.

– Недостатній взаємозв’язок між ОВД та іншими пов’язаними процедурами (ОВД, СЕО, ДПТ, надання дозволу на будівництво). Ці процедури відбуваються непослідовно: дозвіл на будівельні роботи можна отримати під час планування містобудівної документації чи проведення СЕО. 

У випадку Кроноспану, після придбання ділянок одночасно розробляли ДПТ, СЕО, звіт з ОВД, проводили підготовчі будівельні роботи. Як результат – отримали дозвіл на будівництво. Тобто, ще під час проєктування і обговорення, Кроноспан розпочав підготовчі будівельні роботи. 

Які положення Конвенції не дотримані у випадку з Кроноспаном

кожна зі Сторін забезпечує участь громадськості вже на ранньому етапі, коли є всі можливості для розгляду різних варіантів і коли участь громадськості може бути найефективнішою. Відповідна інформація, до якої повинна мати доступ зацікавлена громадськість, має включати «огляд основних альтернатив»;

громадськість може брати участь у підготовці планів “на принципах прозорості та справедливості”, зокрема “коли є всі можливості для розгляду різних варіантів” і “належне врахування” результатів (у випадку Кроноспану – участь громадськості відбулася, коли рішення про продаж земельної ділянки, початок будівельних робіт вже прийняли);

 встановлення «чіткої» та «прозорої» структури, зокрема щодо участі громадськості та її доступу до правосуддя.

Що далі

 Зараз Комітет з дотримання Орхуської конвенції збирає, вивчає та опрацьовує отримані матеріали від Екоклубу та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Якщо Комітет прийме рішення про недотримання Україною Конвенції, Уряд України може отримати попередження та запит на приведення національного законодавства і практик у відповідність до положень Конвенції. 

Якщо ж Україна не виконає вимоги, Комітет може призупинити спеціальні права і привілеї за Конвенцією. 

Ознайомитися із детальним оглядом:

Повний огляд Скарги Екоклубу (454 downloads )

Ознайомитися із детальним оглядом англійською:

Огляд англійською (411 downloads )

Довідково

– ОВД (оцінка впливу на довкілля) – дозвільна процедура, яку має пройти проєкт, що передбачає в своїй діяльності значний вплив на довкілля. Результат ОВД – висновок від Міндовкілля або місцевої адміністрації щодо допустимості/недопустимості діяльності. Висновок видають на основі звіту з ОВД після його громадського обговорення. (Закон України Про оцінку впливу на довкілля)

– СЕО – стратегічна екологічна оцінка спрямована на оцінку, попередження та зменшення впливу на довкілля від втілення документів державного планування (планів, програм, стратегій). Одним із результатів СЕО є звіт (у випадку з детальним планом території він стає його розділом (Закон України про Стратегічну екологічну оцінку). 

– ДПТ – детальний план територій (одночасно містобудівна документація на місцевому рівні та землевпорядна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території), що завершується затвердженням та оприлюдненням документації на місцевому рівні (Закон України Про регулювання містобудівної документації). 

– Орхуська Конвенція – конвенція Європейської Економічної Комісії ООН про доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля. (Офіційний переклад конвенції)

Ця стаття створена в межах Ініціативи з розвитку екологічної політики й адвокації в Україні, що здійснюється Міжнародним фондом “Відродження” за фінансової підтримки Швеції та у межах проєкту “Закриття циклу: справедливий енергетичний перехід, розроблений містами та регіонами” від Європейської Комісії.

Думки, висновки чи рекомендації належать авторам цього оголошення і не обов’язково відображають погляди Уряду Швеції та позицію Європейського Союзу. Відповідальність за зміст оголошення несе винятково ГО “Екоклуб”.